A Kisvakond csoport hírei
Sünisek kirándultak...
A Süni csoportosokkal rendhagyó évvégi kiránduláson vettünk részt.Meghívást kaptunk a csoportba járó egyik kisgyermek szüleitől, hogy töltsük náluka délutánt.Biciklire pattantunk mindannyian. Minden szülővitte a saját gyermekétés közösen elbicikliztünka helyszínre.Kedves megvendégeléssel vártak, majd az udvarukon lévőállatokat nézhettük meg, valamint a különbözőmezőgazdasági gépeket.Láthattunk lovakat,tyúkokat,pávákat,galambokat,nyuszikat.A gyerekek lovagolhattak és lovashintóval körbemehettek az erdőben.

Mindenki nagyon jól érezte magát, és köszönet ezért a kellemes délutánért a házigazdának, Kafka Ferencnek.

Süni csoport hírei

Beszoktatás  a Süni csoportban


 


A 2014/2015-ös nevelési évet 19 kisgyermek kezdi meg. 13 óvodás és 6 bölcsődés érkezik a csoportunkba.


A fokozatos beszoktatás fontosságáról 2014 augusztusában tájékoztató szülői értekezletet tartottunk, így szeptemberben a beosztás szerint megkezdődött a kisgyermekek beszoktatása.


A beszoktatás szülők nélkül történik. Annak ellenére, hogy nem mindegyik kisgyermek töltötte be a 3. életévét és először szakadt el a szülői háztól, a beszoktatás zökkenőmentesen zajlik. Elfogadták a felnőttek útmutató segítségét és együtt működőek. Folyamatosan ismerkednek meg társaikkal, azok nevével, jelével,  a csoportszobában található játékokkal, a mosdó, az öltöző használatával.


Szívesen jönnek reggelente, jól érzik magukat az óvodában!
NAPIREND


6.30-7.30.         Játszó csoportban gyülekezés, szabadon választott tevékenység


7.30.-8.40.        Saját csoportban játék, játékba integrált tanulás, szabadon választott tevékenység


8.40.-8.50.        Teremrendezés, mindennapos testnevelés


8.50.-9.15.        Mosdó használat, mosakodás, reggeli


9.15.-11.45.      Játékba integrált tanulás, szabadon választott tevékenység csoportszobában vagy udvaron


11.45.-12.45.    Mosdóhasználat, ebéd, teremrendezés


12.45.-14.45.    Mosdóhasználat, délutáni pihenő


14.45.-14.55.    Öltözködés, teremrendezés, mosdóhasználat


14.55-15.00.     Mindennapos testnevelés


15.00-15.20.     Mosdóhasználat, uzsonna


15.20.-16.30.    Játék, szabadon választott tevékenység a csoportszobában, vagy az udvaron


16.30-17.00      Játszócsoportban játék, szabadon választott tevékenység, hazamenetelHetirend
Hétfő- Mese-vers,  Ének,zene, énekes játék

Kedd- Mese-vers, Kúlső világ tevékeny megismerése Környezet

Szerda- Mese-vers, Matematika

Csütörtök- Mese-vers,  Mozgás

Péntek- Mese-vers,  Rajzolás, mintázás, kézi munka

Hírek, aktualitások
Állás pályázat
Bővebben az aktualitások menüben....

Ism.Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde - Dánszentmiklós                         a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde - Dánszentmiklós óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: §         FQiskola, óvodapedagógus, §         Magyar állampolgárság,büntetlen elQélet,cselekvQképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: §         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,erkölcsi bizonyítvány,végzettséget igazoló okirat másolatok A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sziklásiné Magyar Mónika nyújt, a 06/53-374-016 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: §         Postai úton, a pályázatnak a Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde - Dánszentmiklós címére történQ megküldésével (2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. ). Kérjük a b 

Eseményeink


2016.január 29. (péntek délelőtt)- Tóbiás együttes műsora

2016, február 13. (szombat délután)- Farsang

2016.március 16-17. (szerda,csütörtök)-  Fényképezkedés

2016.március 22. (kedd)-Játékos délelőtt a Süni csoportban

2016.március 23.(szerda)- Játékos délelőtt a Napocska csoportban

2016.április 12.(kedd) - Játékos délelőtt a Cseppecske csoportban

2016. április 13.(szerda)- Játékos délelőtt a Maci csoportban

2016.április 29.(péntek délelőtt )- Anyáknapja

2016.május 27.(péntek)- Játékos délután

2016.június 3.(péntek)- Pedagógus nap -Az óvoda 13.00 óráig lesz nyitva.

2016.június 4.(szombat)- 9.00-órai kezdéssel a Maci csoportosok ballagása

2016.június 13.(hétfő)- Nevelés nélküli munkanap-az óvoda zárva leszNYÁRI ZÁRÁS- 2016.július 4 - július 24-ig

Levendula szoba
Elkészült óvodánk levendula szobája. Megvalósításában köszönjük Horváth Nikolett segítségét, munkáját.

Adó 1%-a!!
Akik adójuk 1%-val támogatni szeretnék intézményünk Huncutka Alapítványát azok a következő adószámra tehetik meg:

18712438-1-13        Támogatásukat köszönjük!

 

WEB: