A Maci csoport hírei

Víz-víz tiszta víz ...(részprojekt)


 


Célok, feladatok


Cél: - Természeti kincseink megóvása


- változatos programok, tapasztalatszerzések  biztosításával


- látogatások, kirándulások szervezése


- kiállítás szervezése


Környezet


Vigyázzunk a vízre!-fogmosás, kézmosás


A víz az élet feltétele- csíráztatás  ültetés -öntözés


Mit jelent a víz a Föld gyermekeinek?


Vízi sportok


Kísérletek vízzel sólepárlás


A víz halmaz-állapotváltozásának megfigyelése


- forralás- gőz-pára- fagyasztás- jégjáték a jéggel, csapvíz, szénsavas víz kóstolás


Matematika:


ÖsszehasonlításBecslés, mérés ,űrtartalom,szétöntés, összemérés ,kimérés,válogatások ,szín,forma, méret szerint


Rajzolás, festés, mintázás,kézimunka:


Festékfújás ,szívószállal, festék –spriccelésfogkefével szabadfestés gombfestékkel ,festés üveggolyóval ,színes vízkrepp papír+víz ,akvárium vízi élőlényekkészítése, klf.technikákkal esernyő-esőfelhő


Szabályjátékok: Mit visz a hajó? Barkochba ,Találóskérdések


Verselés, mesélés:A kakasmeg a pipe ,Égig érő borsófa ,A só, A három kiscica, A gomba alatt ,Mese a csöpp aranyhalacskárólés a pórul járt csukáról


Ének- zene ,énekes- játék, gyermektánc:Egy, megérett a meggy, Kis kacsa fürdik, Megy a hajó ,Sej haj folyóba ,Széles a Duna ,Mély kútba ,Ess eső… ,Esik az eső, Csepp-csep Esőhangok hallgatása ,Handel: Vízi zene


mozgás: Séta,Utazás,TűzVízRepülő,Egyensúly –érzék fejlesztőgyakorlatok fogójátékok,a cápa és a kishalak,víz hullámzása karjáték árvíz-apály-dagály játék


játék: Babafürdetés,Magvas játék,Gyöngyhalászat,Mosogatá,Elsüllyed- nem süllyed,Horgászunk
Projektterv a közlekedésről


 


Gondozási, nevelési feladatok:


-         Fedezzék fel milyen közlekedési eszközöket használnak  községünkben


-          Ismerjék meg és gyakorolják a gyalogos és kerékpáros közlekedés fontos szabályait, egészségre gyakorolt hatását értsék meg!


-          Ismerjék fel a munkagépeket!


-         Az egymásra figyelés érzésének megerősítése a közlekedés során.


-         Türelemre nevelés.


-          A baleset megelőzés fontossága


-         A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat- és ismeretszerzés során. Kapjon lehetőséget a gyermek önálló véleményalkotására, a döntési képességeinek fejlődésére a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, 


   FEJLESZTŐ JÁTÉKOK


• Közlekedési memóriával játszunk. 


• Puzzle kirakása közlekedési eszközökről.


• Óriás társasjáték a szőnyegen


·        terepasztal- készítés


• Mozgásos játékok: 


- „Autók a garázsba”, 


- vonatos játék,


 - parkolós játék


- gyorsasági roller- és kerékpárverseny, 


- szabályjáték közlekedési „lámpával” (piros, sárga, zöld,az új jelzőlámpák felhasználásával)


• Fa-kirakó a kiscsoportosoknak – járművek.


• Csukd be a szemed! – közlekedési eszközök megnevezése hangjuk


alapján


 


Külső világ tevékeny megismerése.(környezet)


-         a gyalogos közlekedés gyakorlása (helyes magatartás, átkelés az úttesten, egészségmegőrzés)


-         tömegközlekedés megfigyelése ( Volánbusz)


-         ismerkedés a különböző járművekkel, melyik hol közlekedik(víz, levegő, szárazföld), vizek védelme)


-         Járművek hatása a környezetre


-         közlekedési játék a KRESZ- parkban


-         márciusi ünnepeink: március 08. NŐNAP


-         Március 15. NEMZETI ÜNNEP


-         Március 22. VÍZ VILÁGNAPJA( részprojekt)


 


Ének- zene, énekes játék:


MONDÓKA:


-         Ziki- zaki zakatol


-         Kicsi kocsi három csacsi…


-         Így mennek a gyerekek….


-         Lassan forog a kerék


-          Lassan kocog a csacsi,


-         Húzzuk a szekeret


Dalosjátékok


-         Gyertek haza ludaim


-         Egyél libám…


-         Kácsa, kácsa


-         Aki nem lép egyszerre


-         Megy a gőzös…


Zenei feladat:


-         ritmus érzékeltetése, gyakorlása


-         halk – hangos közti különbség érzékeltetése


-         Zörejhangok felismerése


Rajzolás, mintázás, kézimunka:


-         közlekedési eszközök készítése dobozból


-         hajó dugóból nemzeti színű kis zászlóval


-         víz megfestése rajzlapon(hullámvonalak gyakorlása)


-         Papírcsákó, hajó hajtogatása, kokárdafestés


-         Zászló festése


-         közlekedési eszközökről képek kivágása , felragasztása


-         Víz világnapján játék- akvárium készítése,halak formázása liszt- gyurmából


Mese, vers:


             - Illyés Gyula: Mozdony


           -  Weöres Sándor: Haragosi


           -  Szép Ernő: Roller


Csinnadratta hopp, hopp, hopp…, Drégely László: Pereg a dob


Zebra szélén…


         


Esztergályos Erzsébet: Esőcseppek


Mentovics Éva: Esőtánc


A vityilló, a kecskegida és a farkas, A kiskakas gyémánt fél krajcárja, Mese a piros kalapos békáról


A róka és a gólya


Mozgás:


-         Kúszás, mászás irányváltoztatással


-         Átlépés 10-20 cm-es tárgyak felett


-         Akadályok átugrása páros lábbal


-         Babzsákgyakorlatok


JÁTÉKOK:


-         Autós


-         Tűz, víz, repülő


-         Fecskék a dróton


MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK:


-         Teremrendezés, ha szükség van rá


-         mosogatás a babakonyhába


-         egészséges finomságok elkészítésénél segítségnyújtás


-         önkiszolgálás, naposi munka


 
Nevelési feladatok (március, április, május)


 


A csoportlétszámunk 20 főre csökkent. 9 kislány és 11 kisfiú lett. Csoportunkban már 7 középsős korú kisgyermek jár. A csoportunkban   hátrányos helyzetű gyermekek is vannak, akik közül ketten halmozottan hátrányos helyzetűek. Ezekre a gyerekekre kiemelt figyelmet fordítunk. Nevelésükben nagy hangsúlyt kap a hátránycsökkentő szerep. Időnkénti figyelmeztetés mellett, az eddig kialakított óvodai élet szokásait tartsák be. A csoportszobából csak akkor menjenek, ki ha szóltak a dadus néninek vagy az óvó néninek. A csoportszobába érkezéskor és távozáskor példamutatásra illetve időnkénti figyelmeztetés mellett köszönjenek.


A csoportszoba rendjére időnkénti figyelmeztetés mellett és példamutatásra vigyázzanak. A leesett játékokat kis segítséggel és példamutatás mellett vegyék fel.. Szokják meg, hogy a teremben normál hangerővel beszéljenek. Tisztelettel viselkedjenek a felnőttekkel, az óvoda dolgozóival, ha szükséges, akkor állandó figyelmeztetés mellett. A kiscsoportosok bekapcsolódhatnak, a középsősök kapcsolódjanak be a különböző tervezetten szervezett fejlesztő tevékenységekbe, legyenek egyre aktívabbak érdeklődőbbek, figyelmesebbek.


 GONDOZÁS:


A mosdóban halkan beszélgessenek, időnkénti figyelmeztetés mellett vigyázzanak a mosdó rendjére, a középsősök segítsenek a mosdó rendjének helyreállításában. A csapot figyelmeztetés mellett csak kicsit nyissák ki és a középsősök kis segítséggel állítsák be a langyos vizet.


Szokják meg, hogy bátran igény szerint ihatnak a csoportban elhelyezett poharakból. Bátran öntsenek, maguknak a kancsóból a csoportban elhelyezett poharakba. Tanulják meg, hogy az egészségünk megőrzése érdekében fontos a folyadékbevitel és hogy erre a víz  a legalkalmasabb.


A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres, szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakítását szolgálja. A kiscsoportos gyerekek is legyenek egyre önállóbbak ezen a téren is.


Az óvodában szappannal, folyóvízben mosunk kezet WC használat után, étkezés előtt, után, és minden olyan helyzetben, amikor szükséges. Időnkénti segítséggel mossanak kezet, a középsősök önállóan. Időnkénti figyelmeztetés mellett kis segítséggel húzzák fel a ruhájuk ujját.  Mossanak fogat önállóan, felügyelet mellett, önállóan vagy kis segítséggel mossák el a poharukat, fogkeféjüket. Mindenkinek van jellel ellátott törölközője, amiben töröljék szárazra a kezüket.


 Alvás után a rövid hajú gyermekeket biztassuk arra, hogy próbálkozzanak a fésülködéssel, a hosszabb hajúakat pedig kis segítséggel fésülködjenek meg. A helyes orrfúvást és zsebkendőhasználatot alkalmazzák, amikor szükségük van rá.  WC-re akkor mehetnek, ha szükségük van rá. ha segítségre van szükségük, akkor bátran szóljanak.


  Az öltözőben várják meg társukat, hogy felöltözzön,(ha éppen nem férnek oda) és akkor kezdjen el kis segítséggel vagy önállóan öltözködni, illetve vetkőzni. A benti illetve a kinti cipőt próbálják meg egyedül levenni, a középsősök ezt már önállóan tegyék. A benti cipőjüket időnkénti figyelmeztetésre,önállóan tegyék a megbeszélt helyre. Ha készen vannak az öltözködéssel illetve a vetkőzéssel üljenek a jelük alatt időnkénti figyelmeztetés mellett.


  Étkezések előtt, aki elkészült a mosdóban, utána önállóan terítsen meg, üljön le a helyére az asztalhoz és időnkénti figyelmeztetés mellett várják csendben az ebédet. Szokják meg, hogy étkezésnél nyugodtan csendben lehet beszélgetni. A szalvétát pedagógus és középsős gyermek példamutatására és állandó figyelmeztetés mellett használják. Minden kisgyermek fokozatosan segítséggel sajátítsa el az esztétikus kanálfogást. A középsős gyerekek, példamutatásra és kis segítséggel tanulják meg használni a villát Példamutatás mellett és időnkénti figyelmeztetés mellett használják, a kérem, köszönöm szavakat.  Étkezés után kis segítséggel vigyék a tálaló asztalra vissza az edényeket, a középsősök segítsenek a székek felrakásában, ha nem nehéz nekik a szék, de a kiscsoportosok is vegyenek részt ebben a tevékenységben. A középsősök egy asztalhoz üljenek. A naposi munkát januártól vezettük be. A középsősök folyamatosan segítséggel sajátítsák el a naposi munkát, sajátítsák el a pontos munkavégzés menetét. A folyamatos reggelizés közben is tartsák be az étkezési szokásokat. Ebéd után a pihenés következik. A gyermekek mesére vagy zenére alszanak el. Alvás előtt kiszellőztetünk. Igyekszünk kitapasztalni, hogy ki hogyan szeret elaludni. Fokozatosan szokjanak le a különböző elalváshoz segítő eszközökről.


 


A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS ERKÖLCSI NEVELÉS EGYSÉGÉNEK ELVE AZ EGYÉNI BÁNÁSMÓD ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL


Szeretetteljes meleg légkörrel, egyéni bánásmóddal igyekszünk fogadni a csoporttagokat. Példamutatás mellett, segítséggel gyakorolják az udvarias magatartást. Állandó figyelmeztetés és példamutatás mellett köszönjenek érkezéskor, távozáskor, a csoportba belépőknek. Nehéz hozzászokni, hogy nem egyedül vannak, hogy meg kell osztozni a játékon. Ki kell alakítani, hogy a játékokat kérjék egymástól és tudjanak várni, míg megkapják. Fontos, hogy meg tanuljanak nyugodtan a társaik mellett és társaikkal együtt is játszani. Szívesen vegyenek részt közös ünnepélyeken, programokon, amelyek hatást gyakorolnak a gyermekek szociális viselkedésére, erősítik a közösséghez, az óvodához tartozás élményét. A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek találja meg helyét a közösségben. Nevelési cél, hogy igényévé váljék a csoporttal való együttműködés, ugyanakkor – ha arra van igénye – egyedül is tevékenykedhessen. Ilyenkor a többiek alkalmazkodjanak hozzá. A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszköze a játék, ezt követik a közös tevékenységek, a közösen végzett feladatok, a különböző szervezeti keretekben megvalósuló tanulási formák. Fontos a gyermekek eredményeit, sikeres próbálkozásait értékelő, elfogadó környezet kialakítása, a differenciált egyénre szabott nevelés megvalósítása, együttműködve a szülőkkel. A közösségi élet tartalmát a különféle tevékenységek alkotják. A különböző tevékenységek ideje alatt a középsősök továbbra is segíthetnek a kisebbeknek, ha erre igény van. Kis segítséggel tudjanak alkalmazkodni a különféle tevékenységekhez. Kis segítséggel érezzék át az együttlét előnyeit, a közös játék örömét, a viselkedésüknek szociális következményeit, hatásait. Bátran szóljanak, ha bármilyen problémájuk van.


 A gyermekek fejlődési tempója más- más ezért fontos, hogy mindenki vegyen részt a különböző tervezett, kezdeményezett tevékenységekben. A csoport tagjai legyenek türelmesek, fejlődjön alkalmazkodóképességük, együttműködésük. Kiemelt figyelemmel törekszünk a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására a HH és a HHH gyermekeknél. Ők továbbra is szívesen vegyenek részt a közösségi feladatokban, vállaljanak szívesen kisebb megbízatásokat. Olyan tárgyi és személyi feltételeket biztosítunk, amely lehetővé teszi a nevelési célok megvalósítását. Elvárásaink igazodnak a gyermek fejlődési üteméhez. a halmozottan hátrányo helyzetű gyermekeknek is alakuljon ki az igényük, értékrendszerük a különböző tevékenységek végrehajtása közben.


 


MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉG:


Szívesen vállaljanak olyan tevékenységeket, amely a gyerekek saját maguk és társaik érdekében történik, vagy valamilyen eredménnyel jár. Megbízatásuk teljesítése a közösség szeme láttára történik, az értékelés úgyszintén. A dicséret fokozza önbecsülésüket. Igyekezzenek, a munka minél jobb elvégzésére, erőfeszítésre. Kis segítséggel, példamutatással alakuljon ki bennük a segítségnyújtás, segítségadás iránti késztetés. Dicséretre fokozódjon önbecsülésük, önbizalmuk. Időnkénti segítséggel, figyelmeztetés és példamutatásra esztétikusan helyezzék el a csoportszoba játékait. Szívesen vegyenek részt udvari munkában is.(gereblyézés, kerti munka) Önként is vállaljanak feladatokat, amely során élje át a közösségért való tevékenykedés örömét. Kiscsoportosok önállóan vay kis segítséggel végezzék el legfontosabb gondozási teendőiket,(Pl: mosakodás, terítés, vetkőzés-öltözés segítséggel)a középsős korúak pedig segítsenek kisebb, fiatalabb társaiknak. A középsősök segíthetik a dadus néni munkáját(növénygondozás, söprögetés , teremrendezés)Fontos, hogy a gyermekeknek ez ne jelentsen terhet, feleljen meg az egyéni fejlettségi szintnek.


 


JÁTÉK:


 Időnkénti figyelmeztetés mellett szokják meg, hogy mivel hogyan és hol lehet használni .  A játékeszközök megosztásában, ha szükségük van, segítségre bátran kérjenek, de a középsősök már önállóan is oldjanak meg konfliktusaikat.. A játékot, amellyel már nem játszanak, időnkénti figyelmeztetés mellett tegyék vissza a helyére. A szociális kompetenciák fejlődése, az önszabályozás terén, hogy segítséggel alkalmazkodjanak a társaik ötleteihez is. A szerepjátékokban kis segítséggel vegyenek részt, és az élet közeli megvalósításra törekedjenek kis segítséggel és példamutatással, a középsősök vállaljanak el különböző szerepeket, játszanak együtt kisebb társaikkal. A szerepjátékok folyamán kis segítséggel és példamutatásra gyakorolják a helyes viselkedés és együttélés szabályait. Szokják meg, hogy a játékeszközöket kérjék el egymástól.


 UDVARI JÁTÉK:


A jó idő beköszöntével egyre többet tudunk tartózkodni, játszani az óvoda udvarán. Az udvari játékok használatának szabályait minden kisgyermek állandó figyelmezetés mellett tartsák be, majd ezek a szabályok váljanak szokássá. A fa játékot, mászókát, csúszdát nagy odafigyeléssel használják. Vigyázzanak az udvar rendjére, fákra, virágokra, bokrokra. Játszanak az udvaron is szabály- és dalos játékokat. A KRESZ parkban kis segítséggel tartsák be a szabályokat és a jól kialakult szokásokat tartsák be ( pl: csak az a kisgyermek tartózkodhat a KRESZ- parkba, aki kerékpározik).Az udvar azon részén tartózkodjanak , amely meg lett beszélve. Az udvari játékokat segítséggel tegyék vissza a tárolóba.


TANULÁS: Célunk: A gyermek közvetlen környezetéből származó tapasztalataira, kíváncsiságára, utánzási hajlamára, élményeire, érzelmi beállítódására épített tartalmak megismerése, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók differenciált fejlődése, mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás képességeinek fejlesztése, támogató környezet megteremtésével, és a gyermeki előzetes tapasztalatok figyelembevételével. A gyermekeknek alakuljon igényük a spontán szerzett tapasztalatainak rendszerezése, bővítése a különböző tevékenységekbe és élethelyzetekbe való gyakorlása. A tanulás minden mozzanatában játékos jellegű. A középsősök szándékos figyelmének alakulásával változik, tartalma terjedelme könnyebbé válik megosztása átvitele.


MOZGÁS:


Mindennap szívesen vegyenek részt a mozgással kapcsolatos feladatokban. Segítséggel és figyelmeztetés mellett sajátítsák el a mozgások szabályos végrehajtásait. Kis segítséggel, beszélgetésekkel értsék meg, hogy mennyire fontos az egészséges életmód kialakításához a mozgás. A versenyzések alkalmával, kis segítséggel kezdjen fejlődni a kudarctűrő képességük, főként a középsős korú gyermekeknél. A tornagyakorlatok alkalmával fejlődjenek a különböző képességek. Úgy, mint a koordinációs képességek (alapmozgások koordinációjának képessége, egyensúlyérzék) fejlesztése. Segítséggel és időnkénti figyelmeztetés mellett tartsák be tornaszoba rendjének szokásait.  Kis segítséggel használják a mozgásfejlesztő eszközöket. A nagytornákat most már a tornaszobában tartjuk, a gyerekek sajátítsák el állandó figyelmeztetés mellett a balesetmegelőző használatát.Szokják meg, hogy az udvaron is tornázunk a jó idő beköszöntével. A 3-4 éves gyermekek foglalkozásaiba beépültek az alábbi természetes gyakorlatok: járás, futás, ugrás, dobás, emelés-hordás, egyensúlyozás, gurulás, kúszás, húzás-tolás, függés. Ebben az életkorban elsősorban a nagymozgások fejlesztését tartjuk fontosnak. A középsősök szívesen végezzenek kis segítséggel összetettebb gyakorlatokat.


ÉNEK- ZENE, ÉNEKES- JÁTÉK, GYERMEKTÁNC:


A zenei képességek fejlesztése érdekében továbbra is rendszeresen és aktívan vegyenek részt a dalos játékokban, zenei feladatokban.  Kis segítséggel használják az egyszerűbb hangszereket és nevezzék meg azokat. Kis segítséggel, példamutatással fejlődjön zenei alkotókedvük. Fejlődjön, alakuljon feladattudatuk, türelmük a körjátékok alkalmával. Egyszerű dalok, mondókák gyakorlásával, kis segítséggel és önállóan érezzék az egyenletes lüktetést a nagyobbak segítséggel kövessék, ismerjék meg a dalok , mondókák ritmusát. szívesen hallgassanak zenét , gyakorolják kis segítséggel az egyszerű táncmozdulatokat és már az összetettebbeket is(pl: oldalzáró-lépés, sarokkoppantás, forgás, különféle térformák)Önállóan is énekelgessenek a babáknak, társaiknak. Kis segítséggel fejlődjön az akusztikus hallásuk a halkabb- hangosabb dallamok gyakorlásával., alakuljon ritmusérzékük. A középsősök  kis segítséggel már tudjanak ellentéteket mondani  a zene világából. Kis segítséggel gyakorolják ezek térben való mutatását.


RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA:


Bátrabban használjanak még több vizuális eszközt. Szívesen vegyenek részt új technikák kipróbálásában.


Játékidőben kevés biztatás mellett vegyék elő a színes ceruzát, zsírkrétát, segítséggel a festéket. Segítséggel használják a ragasztót, készítsenek valamilyen alkotást. Vegyék elő szívesen a gyurmát, kis segítséggel, példamutatás mellett használják, és amit elkészítettek mutassák meg a szüleiknek. A rajzaikon több szín is szerepeljen, kis segítséggel nevezzék meg ezeket. Bátran rajzoljanak, az aszfaltkrétával, vagy rajzoljanak a homokba az udvaron.  Ismerkedjenek, meg még 1-2 műalkotást (projektekhez kapcsolódóan) érezzék át ennek értékét, szépségét példamutatás mellett.


ANYANYELVI NEVELÉS, VERSELÉS, MESÉLÉS:


Továbbra is szívesen vegyenek részt anyanyelvi játékokban, napi mesehallgatásban. Napirendbe építve szervezünk anyanyelvi játékokat, amelyben segítséggel vegyenek részt.


Kiscsoportban:


- légzéstechnikai gyakorlatok,


- fúvási gyakorlatok,


- ajak-és nyelvgyakorlatok (téri tájékozódás, irányok),


- hangutánzás


Középsőben:


-         beszédértést, észlelést segítő játékok


-         kifejezőkészséget fejlesztő játékok


-         meseszövés


 Az anyanyelvi játékok közben fejlődjön artikulációjuk, szókincsük és kifejezőkészségük. Irányítással végezzenek játékos légző gyakorlatokat, beszédszerv ügyesítő játékokat. Időnkénti figyelmeztetés mellett hallgassák meg társaikat, és a felnőtteket. Kis segítséggel, példamutatásra vegyenek elő bábot és találjanak ki egyszerű történeteket, példamutatás mellett. Bátran meséljék el spontán szerzett tapasztalataikat. Egyre növekedjen, a beszédkedvük. Beszédészlelésük, értésük fejlődjön kis segítséggel a kisebb feladatok elvégzésével. Szívesen hallgassanak meg rövidebb meséket. Hallgassanak verseket, mondókákat, amelyeket próbáljanak egyedül vagy társaival elmondani.


KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE:


KÖRNYEZET: Legfontosabb célunk, a gyermek belső motiváltságának kialakítása, a környezetvédő viselkedésszokássá alakítása, melyeket mind játékaink során, mind pedig személyes példamutatással folyamatosan közvetítünk a gyermekek felé.


A környezeti képességek fejlesztése természetes környezetben történik. A csoport szívesen vegyen részt sétákon, kis kirándulásokon ahol közvetlen tapasztalatot gyűjthetnek, és cselekvésbe ágyazottan tanulhatnak. Irányított figyelemmel vegyék észre a természetben végbemenő változásokat. Figyeljék az időjárást (pl: mikor mehetünk ki az udvarra) mondjanak egyszerű időjárás jelentést. A séták alkalmával aktív részesei a közlekedésnek, amelyről kis segítséggel beszéljenek, meséljenek otthon is.(illedelmes viselkedés úton, közlekedési eszközök) Kis segítséggel csoportosítsák a közlekedési eszközöket, ismerjenek meg 1-2 jelzőtáblát. Mondják el a tavasz jellemzőit, segítsenek a csoportszoba díszítésében. Ismerkedjenek meg a tavasz ünnepeivel érezzék át az egyes ünnepek jellegét, hangulatát.


a színek közül a kiscsoportosok  az alapszíneket ismerjék fel , a középsősök a lilát, rózsaszínt és a különböző árnyalatokat.


Az óvoda és az otthon közötti útvonalon ismerjenek meg néhány középületet.


A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével lehet elérni, hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran alakítsa azt, anélkül, hogy kárt tenne benne, középsősök mondjanak 1-2 környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet. Nevelési cél, hogy az óvodáskorú gyermekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk. Ebben a folyamatban a gyermeket körülvevő felnőttek (szülő, pedagógus, dajka példája elengedhetetlen).


MATEMATIKA:


Tulajdonképpen az összes óvodai tevékenységforma gazdagon hordozza magában a matematikai tapasztalatszerzés formáit, amelyeket tudatos pedagógiai munkával már jól lehet gyakorolni kiscsoportban is. a középsősök szándékos figyelmének alakulásával vegyenek részt tervezetten szervezett matematikai tevékenységben is. A spontán tapasztalatszerzésen túl a játék mérhetetlenül nagy eszköztárat kínál a matematikai tapasztalatok megszerzésére. Tudjanak 6-ig számlálni. Segítséggel ismerjék meg a dobókocka oldalait, kis segítséggel állapítsák meg mennyit dobtak már nemcsak megszámlálás után. építsenek szabadon pálcikákból, építőelemekből, síklapokból. Ismerjék meg és vegyék észre a formaazonosságokat, végezzenek párosításokat. Nyírjanak, papírt szabadon alakítsanak ki síkmértani formákat. Későbbiekben építsenek egy meghatározott szempont szerint.


Példamutatásra és kis segítséggel bátran legyenek aktív résztvevői az óvoda mindennapjainak, ahol mindig részesei lehetnek a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a tevékenységeken alapuló fejlesztésnek.


 


 
PROJEKTTERV  A TÉLRŐL

GONDOZÁS, NEVELÉS:


-         Téli örömök sokoldalú átélése és annak megtapasztalása, hogy a hó, a jég a hideg örömforrás lehet


-         réteges öltözködés fontosságának kiemelése


-         érzékelés, észlelés fejlesztése (bőr, tapintás, hideg- meleg)


-         Levegőzésnél, az öltözködés sorrendjének betartása


-         köhögéskor, tüsszentéskor tegyék a zsebkendőt. vagy kezüket a szájuk elé


-         halmazállapotok megfigyelése, érzékelése


-         a gyermekek edzése (hőérzet, légzőszervek) a szabadon tartózkodással, réteges öltözködés gyakorlásával, fontosságának megértésével


JÁTÉKOK:


-         vendégvárás a babakonyhában


-         Babaöltöztetés (mosás, vasalás, teregetés)


-         orvosos játék


ÉRTELEM- ÉS MOZGÁSFEJLESZTŐ JÁTÉKOK:


-         dobás a csengőre


-         vízszállítás


-         Jégtábla és a pingvinek


-         varázsfény


-         téli puzzle készítése


-         öltözködési verseny


-         színcápa


-         memóriajáték( hány képre emlékszel?Pl: téli sporteszközökről)


-         Mi hiányzik róla(PL: hóember kiegészítés)


-         pálca az ujjon


-         babzsák a fejen


KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE:


KÖRNYEZET


-         a téli időjárás jellemzőinek megfigyelése- új fogalmak használata- tél, zúzmara, fagy jég


-         séta során a tél jellemzőinek megfigyelése


-         időjárás- öltözködés összefüggése


-         madarak élete télen (madáretetés)


-         természetsarok rendezése az évszaknak megfelelően


-         kísérletek hóval, jéggel


-         ismerkedés a téli sporteszközökkel


MATEMATIKA:


-         hosszabb- rövidebb, alacsonyabb- magasabb, szélesebb- keskenyebb, kisebb- nagyobb megtapasztalása a szabadban: növények, utak a szánkó hagyta nyomok, a jégcsap hossza, hóember magassága, a hógolyó nagysága


-         területmérés különböző egységekkel (talphossz, lépéshossz)


-         ellentétpárok megállapítása( kisebb- nagyobb, több- kevesebb, hideg- meleg, olvadt- fagyott)


-         geometriai formák(gömb:a hóember formái)


RAJZOLÁS, MINTÁZÁS KÉZIMUNKA:


-         gyurmázás technikáinak gyakorlása (sodrás, gömbölyítés)


-         téli tabló ragasztása


-         téli kép készítése sötét kartonra fehér temperával


-         szalvéta gyúrása , gyűrése, ragasztása


-         hópehely nyomdázása


-         összehajtogatott papírba különböző minták nyírása


 MESE, VERS:


-         A kismalac és a farkasok, Barna mackó kuckója, A naplopó medve, A három kismalac


-         Téli történet, Téli lakoma, Kíváncsi hópelyhek, A haragos hóember


-         Weöres Sándor : Újévi  jókívánságok


-         Kányádi Sándor: Aki fázik…


-         Szalai Borbála: Csattog a fagy


-         Kányádi Sándor: Feketerigó


-         Hajnal Anna: Szánkón


-         Mészely József: Januári biztató


-          Ó de szép, ó de jó….


-         időjóslások, termésjóslások


ÉNEK- ZENE, ÉNEKES JÁTÉK:


-         Kis, kis kígyó


-         Ácsorogjunk, bácsorogjunk


-         Iglice szívem iglice


-         Húzz, húzz engemet


-         Koszorú, koszorú…


-         Elvesztettem zsebkendőmet…


MONDÓKA:


-         Jákobnak volt hat fia


-         Dirmeg-dörmög


-         Kitapodott a medve


-         Elesett a lúd a jégen


ZENEI FELADATOK:


-         halk- hangos alkalmazása mondókán


-         hangfelismerések- zörejhangok, emberi hangok


Tánclépések:  mórikázás, sarokkoppintás,forgások, hajladozások , integetések,egyes csárdás, kettes csárdás, ugrások, csapások


MOZGÁS:


-         szánkózás, csúszkálás a jégen


-         célba dobás hógolyóval vagy ki tud messzebbre dobni


-         Csúszás talajon hason és hanyattfekvésben


JÁTÉKOK: Cica és az egerek


                Mókusok be a házba


                 Nyomkereső (színjáték)


MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK:


-         teremrendezés, söprögetés


-         naposi tevékenység  gyakorlása, megtanulása


-         mosdó rendjének helyreállítása


-         szalvétahajtogatáÜNNEP A CSALÁDBAN(RÉSZPROJEKT)


 


ÉNEK-ZENE


 


- Karácsonyi CD hallgatása hangulatkeltés céljából.


- Gyertya mellett karácsonyi vers elmondása. (Donászy Magda: Karácsony délután)


- Szép a fenyő...kezdetű dal éneklése, egy gyermek (karácsonyfa) körbejárásával.


- Jaj, de pompásfa...dal közben dallambújtatás.


- „Karácsonyi üdvözlőlap” küldése ritmustapsolással.


- Mézeskalács díszítése, mely ajándék lesz a családnak, közben CD hallgatása.


 


 


- Hangulatkeltő versmondás gyertyafénnyel. (Donászy Magda: Karácsony délután)


- Járások, mászások, gimnasztikai gyakorlatok babzsákkal.


- Családi kirándulás imitálása karikával, kötéllel, paddal, kellemes élmény felidézésével


 


KŐRNYEZŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE(környezet)


 


- Terem díszítése szárított gyümölcsökkel, közben karácsonyi CD hallgatása.


- Otthonról hozott régi családi, karácsonyi fotók nézegetése.


- Gyertya mellett karácsonyi vers mondása. (Donászy Magda: Karácsony délután)


- Karácsonyi vásárban az illatok, fények, áruk, zene, zsongás érzékelése.


- Családtagok ajándékozásának tervezgetése, együvé-tartozás.


 


KŐRNYEZŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE(matematika)


 


- Családtagoknak karácsonyra ajándék készítése.(párosítás, halmazalkotás)


- Különböző alapanyagból mézeskalács tészta gyúrása, formázása.(gömbölyű, szögletes, sima , érdes


- Mérleg, pohár, mint mértékegység mérő segít a helyes arányok betartásában.


A számosság, relációk, mértékegységek biztosítják a matematikai tartalmat.


- Versmondás, zenehallgatás fokozza a karácsonyi hangulatot.


 


Verselés, mesélés


Imitált utazás a gyerekekhez, óvónőhöz székekkel, lakáscím megnevezésével, családi szokások megismerése céljából.


- Babaszobában a család esti életének eljátszása (Ki mivel foglalatoskodik otthon?)


- Baba ringatása közben Weöres S.: Legyen álmod; Weöres S.: Szunnyadj kisbaba c. versét mondogatják a gyerekek.


- Családrajz közben Zelk Z.: Este jó c. versének megzenésített változata szól CD-n, Halász Judit előadásába


 


Rajzolás, festés, mintázás, kézikmunka:


 


A mi házunk a hóesésben (fehér temperával festés sötét alapra)


Csomagolópapír készítése nyomdázással


Mézeskalácssütés, formázás


 


·                                                         Erősítsük


o         a családi összetartozást


o         a pozitív érzelmet


o         az együttlét igényét


o         az örömszerzés élményének átélését


o         a meglepetés készítésének örömét


o         az értékítélet alakítását – különbségtétel a vásárolt és készített ajándék között


 


 


Feladata:


·          A megvalósításban résztvevők testhez álló, érdeklődésüknek megfelelő feladatokat vállaljanak.


·          A projekt megvalósításának kezdetétől a kivitelezéséig az óvodapedagógusok és a gyerekek, valamint valamennyi közreműködő együttműködése kísérje végig a folyamatot.


·          A folyamatok megvalósítása során különös figyelmet fordítunk a szociális kompetenciák fejlesztésére, különös tekintettel a családi- és helyi hagyományok megőrzésére.


·          A résztvevők feladatai között hangsúlyt kap a kultúrák hagyományainak bemutatása.


·          Családi játszódélután keretében valamennyi megvalósító és résztvevő közös játéktevékenységével zárjuk a projektet.


 


Mozgás:


Csúszás, mászás ,kúszás sávokban,babzsákcsúsztatás


Dramatikus játékok


 Munka Jellegű tevékenység:


-     sepregetés


-          képek ragasztása után teremrendezés


Hírek, aktualitások
2014-2015
Augusztus 25-től ismét birtokukba vették az óvodát a Kisvakond csoport kisgyermekei. Ezen a héten lehetnek még utoljára óvodások .

2014.augusztus 29-én (péntek) 17.00 órától tanévnyitó ünnepség lesz az iskolában. Erre az alkalomra a kisgyermekeket óvodai egyenruhába kell hozni. Gyülekező 16.45-kor az iskola kapujában.

2014.szepetember 1-től elkezdődik a 2014-2015-ös nevelési év. Minden kisgyermeket szeretettel várnak az óvó nénik és dadusnénik.

Játékos délután
A 2013/2014- es nevelési év lezárásaként ismét megrendezésre került óvodánkban -immár hagyománnyá váló- Játékos délután.

A májusi esős időjárás miatt június 6-án került sor a mindenki számára szórakozást nyújtó délutánra.

15.00-18.00 óra között várták az óvoda dolgozói nagy-nagy szeretettel és színes programokkal a családokat.

A programokat a népszokások, néphagyományok köré igyekeztünk felépíteni.

Lehetett kézműveskedni, agyagozni,gyöngyöt fűzni,kukorica csuhéból babát készíteni, mézes süteményt szaggatni és dísziteni, ismerkedhettek a horgolás fortélyaival.  Lehetőség volt régi népviseletbe öltözni.

Gyorsaságukat és erejüket is kipróbálhatták a családok hiszen sorversenyek is voltak a mozgásos feladatot kedvelőknek. Felajánlásokból lehetőség volt szerencsét próbálni tombola sorsoláson.  A szerencséseknek gratulálunk!

A játékokon résztvevők éhségüket és szomjukat olthatták az óvoda udvarán felállított büfében.

Az udvaron régi  eszközökből, babákból, macikból, csuhéból készült tárgyakból,óvodai élethez kapcsolódó  régebbi időkből származó képekből  kiállítást rendeztünk.  Ezuton szeretném az óvoda honlapján is megköszönni  mindenkinek aki segített ennek a délután sikerének megvalósításában.

Zárásként a Lóca együttes szórakoztatta a jelenlévőket, közös táncházi mulatozással ért véget  rendezvényünk.  Reméljük a jelenlévők jól érezték magukat és legközelebb is velünk zárják a nevelési évet.

/A délután bevételét az óvoda udvar rekonstrukciójára fordítjuk.  Köszönjük./

Fontos időpontok...
Május 20. /kedd/ -a Kivakond és Katica csoport kisgyermekei kirándulni mennek Veresegyházára a Medve parkba

Május 22 .(csütörtök) 16.30  Szülők klubja.

Május 22  délelőtt a Kisvakond csoport kisgyermekei ellátogatnak az iskolába, ahol betekintést kaphatnak az iskolai mindennapokba.

Május 23. /péntek/- óvodánk minden kisgyermeke kirándul autóbusszal a Pegazusba

Május 24. /szombat/-Gyermeknap a focipályán ahol az óvó nénik kézműves tevékenységekkel várják a gyerekeket. Fellépnek óvodánk táncosai és a Kisvakond csoport bemutatja az Ovi-olimpia gyakorlatait.

Május 30. /péntek/ Pedagógusnap - Ezen a napon az óvoda 13.00óráig tart nyitva.

A Kisvakond csoport kisgyermekei köszöntik óvodánk dolgozóit.

Huncutka Alapítvány
Szeretnénk megköszönni, azoknak akik adójuk 1%-val támogatták óvodánk alapítványát. 2013-as évben befolyt összeg- 93481 forint.

Köszönet
Szeretnénk megköszönni az Almavirág Nyugdijas klub tagjainak, hogy karácsonyra sok-sok gyümölccsel kedveskedtek óvodásainknak.

 

WEB: