Üdvözöljük oldalunkon

Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek felújított óvodánkat.

A felújított óvodának


Mosolygó Alma ajánló

Közoktatási intézményünk, a Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda bölcsőde, Dánszentmiklós egyetlen óvodája, amely 2010. szeptember 01-től bölcsődés korú gyermekeket is fogad. Intézményünk két épületben, 4 csoportban látja el- 2010.szept.1-től 3 óvodai és egy óvoda- bölcsődei csoportban- a  gyermekek nevelését, az iskolai életmódra való felkészítését. Az intézmény fenntartója Dánszentmiklós község Önkormányzata.

 Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok, gondozónő, dajkák, akik hittel és lelkesedéssel végzik nevelő munkájukat. Óvodánkban a dajkák az óvodapedagógusok mellett a csoportokban dolgoznak, ezzel biztosítani tudjuk a gyermekek életritmusának megfelelő napirendet.

Az óvodapedagógusok felkészültsége lehetővé tette, hogy saját magunk alkotta Helyi Nevelési Program alapján dolgozzunk. Nevelési Programunk a környezet megismertetésére épül. A program magában foglalja – a családi nevelést kiegészítve – a (2,5) 3 – 7(8) éves korú gyermekek differenciált nevelését, személyiségük teljes körű kibontakoztatását, a kompetencia alapú nevelés-oktatás alapelveit, módszereit, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartását.
Nevelési programunkkal olyan érdekes, élményekben gazdag, boldog óvodai életet szeretnénk biztosítani gyermekeink számára, amely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást.
Mindezt úgy valósítjuk meg, hogy a gyermekeket kivisszük a természetbe, és a természetet behozzuk a csoportszobába.

Az óvodánk felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek /SNI/ integrált óvodai nevelését, fejlesztését , melyet megfelelően felkészült szakemberek végeznek.
Logopédusunk, gyógypedagógusunk, pszicho-pedagógusunk szükség szerint fejleszti gyermekeinket.
Külön figyelmet fordítunk a  halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, munkánkat az Óvodai Integrációs Fejlesztő Programban meghatározottak szerint végezzük.
2005. Szeptemberétől bevezettük Minőségirányítási Programunkat, mellyel partnerközpontú óvodává válhattunk.

Óvodánkban a gyermekkel való foglakozás után legfontosabb feladatunknak a szülőkkel való kapcsolattartást tekintjük. Ezért óvodánk nyitott, a szülők betekinthetnek az óvoda életébe. Az óvodai beszoktatás is a gyermekek és a szülők igényeihez alkalmazkodik. A gyermekek óvodába érkezésénél és elvitelénél az időkorlátokat a Házirend határozza meg. Minden nevelési évben Ovi Újság – ot jelentetünk meg.

Az intézmény az alapfeladat ellátása mellett különféle szolgáltatásokat is szervez.
A nevelési idő alatt biztosított szolgáltatások közül az intézmény négy szolgáltatást szervez: -  

  • Logopédiai fejlesztés / hangképzés, beszédképzés, javítása, az arra rászoruló nagycsoportosok, súlyos esetben középső csoportosok számára, dyslexia- szűrés, terápia óraadó tanárral/ 2x
  • Fejlesztő foglalkozások /egyéni, kis csoportokban fejlesztő pedagógussal/heti4x
  • Pek- torna minden csoportban heti 1x / 2010.09.01-től/
  • Hit - és vallás oktatás heti 1x

A nevelési időn túli választható szolgáltatások melyeknek költségeit a szülők finanszírozzák és a szülők igényeinek felmérése alapján a következő

  • Gyermektánc
  • Úszás

Télen Adventi napokat tartunk gyermekeink és szüleik számára.
Ezenkívül változatos programokat, kirándulásokat, játékos délelőttöket- délutánokat, bábelőadásokat szervezünk.

Büszkék vagyunk arra, hogy a szülők partnernek tekintenek bennünket gyermekeik nevelésében és reméljük, hogy boldog gyermekkort tudunk biztosítani a ránk bízott gyermekek számára.

 


Óvodánk bemutatása

Óvodánk Pest megyében, Budapesttől 70-km-re Dánszentmiklóson található.
Története a régmúlt időkbe nyúlik vissza, legalábbis a főépületé, amely Muzsik Lajos földbirtokos kastélya volt egészen 1947-ig.
Mikor kitört a második Világháború a kastély nagyhatalmú ura –az orosz katonáktól való félelmében –elhagyta a kastélyt.
A háborúnak mikor vége lett és rendeződött a dánosi emberek élete akkor jött az ötlet a helyben élő Ménesi Árpád és feleségének , hogy az utcán játszó gyerekeknek óvoda kellene és erre legalkalmasabb helység a Muzsik-kastély.
Meg is kezdődött az átalakítás sok-sok emberi összefogással és támogatással.
1948 május 1-én ünnepélyes keretek között megnyitották az óvodát.
Az első években szinte toborozni kellett a gyerekeket mert az anyukák féltették beadni csemetéiket. /kb. ebben az időben 5-10 kisgyermekkel működött az ovi.

A hetvenes évek legelején szükségessé vált a kastély felújítása és a megnövekedett gyermeklétszám miatt a kastély mellé egy új két csoportos lapos tetős épület megépítése.
Az óvoda felújításában és az új csoportszobák kialakításában nagy segítséget nyújtott a helyi Állami Gazdaság és Micsurin Termelőszövetkezet.
1976-ban már négy csoport működött –mini-kis-közép-nagycsoport.
1978-ban újabb összefogás eredményeként átadták a közlekedési parkot amit napjainkban is szívesen használnak a gyerekek.
A folyamatos bővítéseknek köszönhetően 1980-90-ben a gyemek létszám már elérte a 100-120 főt.
A kastély körül hatalmas szép, zöld park terül el amely minden évszakban biztosítja a gyermekeknek a környezet változásainak megfigyelését és a kisgyermekek napi mozgásigényét maximálisan kielégíti.
A szakmai munka tekintetében óriási változások történtek hiszen 1999-től a helyi sajátságokra épített óvodai programmal dolgozunk. Így szakmailag önállóvá vált az óvoda.
Programunk kiemelt feladata a környezeti nevelés.
Óvodánk 2005-ben választott nevet a szülők segítségével , véleményükkel. Így lett óvodánk Mosolygó Alma Óvoda.
Napjainkban is nagy változások előtt áll intézményünk , hiszen jelentős anyagi forráshoz jutottunk, így teljes felújításra és átalakításra van lehetőségünk.


Hírek, aktualitások
Szülői értekezlet
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy óvodánkban szülői értekezletet tartunk, melynek időpontja-

Maci csoport-  2014.szeptember  17. (szerda) 16.30 óra

Napocska csoport-  2014.szeptember 17. (szerda)  16.30 óra

Katica csoport-  2014.szeptember 18. (csütörtök) 16.30  óra

Süni csoport - 2014.szeptember 18. (csütörtök) 16.30 óra

2014-2015
Augusztus 25-től ismét birtokukba vették az óvodát a Kisvakond csoport kisgyermekei. Ezen a héten lehetnek még utoljára óvodások .

2014.augusztus 29-én (péntek) 17.00 órától tanévnyitó ünnepség lesz az iskolában. Erre az alkalomra a kisgyermekeket óvodai egyenruhába kell hozni. Gyülekező 16.45-kor az iskola kapujában.

2014.szepetember 1-től elkezdődik a 2014-2015-ös nevelési év. Minden kisgyermeket szeretettel várnak az óvó nénik és dadusnénik.

Játékos délután
A 2013/2014- es nevelési év lezárásaként ismét megrendezésre került óvodánkban -immár hagyománnyá váló- Játékos délután.

A májusi esős időjárás miatt június 6-án került sor a mindenki számára szórakozást nyújtó délutánra.

15.00-18.00 óra között várták az óvoda dolgozói nagy-nagy szeretettel és színes programokkal a családokat.

A programokat a népszokások, néphagyományok köré igyekeztünk felépíteni.

Lehetett kézműveskedni, agyagozni,gyöngyöt fűzni,kukorica csuhéból babát készíteni, mézes süteményt szaggatni és dísziteni, ismerkedhettek a horgolás fortélyaival.  Lehetőség volt régi népviseletbe öltözni.

Gyorsaságukat és erejüket is kipróbálhatták a családok hiszen sorversenyek is voltak a mozgásos feladatot kedvelőknek. Felajánlásokból lehetőség volt szerencsét próbálni tombola sorsoláson.  A szerencséseknek gratulálunk!

A játékokon résztvevők éhségüket és szomjukat olthatták az óvoda udvarán felállított büfében.

Az udvaron régi  eszközökből, babákból, macikból, csuhéból készült tárgyakból,óvodai élethez kapcsolódó  régebbi időkből származó képekből  kiállítást rendeztünk.  Ezuton szeretném az óvoda honlapján is megköszönni  mindenkinek aki segített ennek a délután sikerének megvalósításában.

Zárásként a Lóca együttes szórakoztatta a jelenlévőket, közös táncházi mulatozással ért véget  rendezvényünk.  Reméljük a jelenlévők jól érezték magukat és legközelebb is velünk zárják a nevelési évet.

/A délután bevételét az óvoda udvar rekonstrukciójára fordítjuk.  Köszönjük./

Fontos időpontok...
Május 20. /kedd/ -a Kivakond és Katica csoport kisgyermekei kirándulni mennek Veresegyházára a Medve parkba

Május 22 .(csütörtök) 16.30  Szülők klubja.

Május 22  délelőtt a Kisvakond csoport kisgyermekei ellátogatnak az iskolába, ahol betekintést kaphatnak az iskolai mindennapokba.

Május 23. /péntek/- óvodánk minden kisgyermeke kirándul autóbusszal a Pegazusba

Május 24. /szombat/-Gyermeknap a focipályán ahol az óvó nénik kézműves tevékenységekkel várják a gyerekeket. Fellépnek óvodánk táncosai és a Kisvakond csoport bemutatja az Ovi-olimpia gyakorlatait.

Május 30. /péntek/ Pedagógusnap - Ezen a napon az óvoda 13.00óráig tart nyitva.

A Kisvakond csoport kisgyermekei köszöntik óvodánk dolgozóit.

Huncutka Alapítvány
Szeretnénk megköszönni, azoknak akik adójuk 1%-val támogatták óvodánk alapítványát. 2013-as évben befolyt összeg- 93481 forint.

 

WEB: