Üdvözöljük oldalunkon

Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek felújított óvodánkat.

A felújított óvodának


Mosolygó Alma ajánló

Közoktatási intézményünk, a Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda bölcsőde, Dánszentmiklós egyetlen óvodája, amely 2010. szeptember 01-től bölcsődés korú gyermekeket is fogad. Intézményünk két épületben, 4 csoportban látja el- 2010.szept.1-től 3 óvodai és egy óvoda- bölcsődei csoportban- a  gyermekek nevelését, az iskolai életmódra való felkészítését. Az intézmény fenntartója Dánszentmiklós község Önkormányzata.

 Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok, gondozónő, dajkák, akik hittel és lelkesedéssel végzik nevelő munkájukat. Óvodánkban a dajkák az óvodapedagógusok mellett a csoportokban dolgoznak, ezzel biztosítani tudjuk a gyermekek életritmusának megfelelő napirendet.

Az óvodapedagógusok felkészültsége lehetővé tette, hogy saját magunk alkotta Helyi Nevelési Program alapján dolgozzunk. Nevelési Programunk a környezet megismertetésére épül. A program magában foglalja – a családi nevelést kiegészítve – a (2,5) 3 – 7(8) éves korú gyermekek differenciált nevelését, személyiségük teljes körű kibontakoztatását, a kompetencia alapú nevelés-oktatás alapelveit, módszereit, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartását.
Nevelési programunkkal olyan érdekes, élményekben gazdag, boldog óvodai életet szeretnénk biztosítani gyermekeink számára, amely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást.
Mindezt úgy valósítjuk meg, hogy a gyermekeket kivisszük a természetbe, és a természetet behozzuk a csoportszobába.

Az óvodánk felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek /SNI/ integrált óvodai nevelését, fejlesztését , melyet megfelelően felkészült szakemberek végeznek.
Logopédusunk, gyógypedagógusunk, pszicho-pedagógusunk szükség szerint fejleszti gyermekeinket.
Külön figyelmet fordítunk a  halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, munkánkat az Óvodai Integrációs Fejlesztő Programban meghatározottak szerint végezzük.
2005. Szeptemberétől bevezettük Minőségirányítási Programunkat, mellyel partnerközpontú óvodává válhattunk.

Óvodánkban a gyermekkel való foglakozás után legfontosabb feladatunknak a szülőkkel való kapcsolattartást tekintjük. Ezért óvodánk nyitott, a szülők betekinthetnek az óvoda életébe. Az óvodai beszoktatás is a gyermekek és a szülők igényeihez alkalmazkodik. A gyermekek óvodába érkezésénél és elvitelénél az időkorlátokat a Házirend határozza meg. Minden nevelési évben Ovi Újság – ot jelentetünk meg.

Az intézmény az alapfeladat ellátása mellett különféle szolgáltatásokat is szervez.
A nevelési idő alatt biztosított szolgáltatások közül az intézmény négy szolgáltatást szervez: -  

  • Logopédiai fejlesztés / hangképzés, beszédképzés, javítása, az arra rászoruló nagycsoportosok, súlyos esetben középső csoportosok számára, dyslexia- szűrés, terápia óraadó tanárral/ 2x
  • Fejlesztő foglalkozások /egyéni, kis csoportokban fejlesztő pedagógussal/heti4x
  • Pek- torna minden csoportban heti 1x / 2010.09.01-től/
  • Hit - és vallás oktatás heti 1x

A nevelési időn túli választható szolgáltatások melyeknek költségeit a szülők finanszírozzák és a szülők igényeinek felmérése alapján a következő

  • Gyermektánc
  • Úszás

Télen Adventi napokat tartunk gyermekeink és szüleik számára.
Ezenkívül változatos programokat, kirándulásokat, játékos délelőttöket- délutánokat, bábelőadásokat szervezünk.

Büszkék vagyunk arra, hogy a szülők partnernek tekintenek bennünket gyermekeik nevelésében és reméljük, hogy boldog gyermekkort tudunk biztosítani a ránk bízott gyermekek számára.

 


Óvodánk bemutatása

Óvodánk Pest megyében, Budapesttől 70-km-re Dánszentmiklóson található.
Története a régmúlt időkbe nyúlik vissza, legalábbis a főépületé, amely Muzsik Lajos földbirtokos kastélya volt egészen 1947-ig.
Mikor kitört a második Világháború a kastély nagyhatalmú ura –az orosz katonáktól való félelmében –elhagyta a kastélyt.
A háborúnak mikor vége lett és rendeződött a dánosi emberek élete akkor jött az ötlet a helyben élő Ménesi Árpád és feleségének , hogy az utcán játszó gyerekeknek óvoda kellene és erre legalkalmasabb helység a Muzsik-kastély.
Meg is kezdődött az átalakítás sok-sok emberi összefogással és támogatással.
1948 május 1-én ünnepélyes keretek között megnyitották az óvodát.
Az első években szinte toborozni kellett a gyerekeket mert az anyukák féltették beadni csemetéiket. /kb. ebben az időben 5-10 kisgyermekkel működött az ovi.

A hetvenes évek legelején szükségessé vált a kastély felújítása és a megnövekedett gyermeklétszám miatt a kastély mellé egy új két csoportos lapos tetős épület megépítése.
Az óvoda felújításában és az új csoportszobák kialakításában nagy segítséget nyújtott a helyi Állami Gazdaság és Micsurin Termelőszövetkezet.
1976-ban már négy csoport működött –mini-kis-közép-nagycsoport.
1978-ban újabb összefogás eredményeként átadták a közlekedési parkot amit napjainkban is szívesen használnak a gyerekek.
A folyamatos bővítéseknek köszönhetően 1980-90-ben a gyemek létszám már elérte a 100-120 főt.
A kastély körül hatalmas szép, zöld park terül el amely minden évszakban biztosítja a gyermekeknek a környezet változásainak megfigyelését és a kisgyermekek napi mozgásigényét maximálisan kielégíti.
A szakmai munka tekintetében óriási változások történtek hiszen 1999-től a helyi sajátságokra épített óvodai programmal dolgozunk. Így szakmailag önállóvá vált az óvoda.
Programunk kiemelt feladata a környezeti nevelés.
Óvodánk 2005-ben választott nevet a szülők segítségével , véleményükkel. Így lett óvodánk Mosolygó Alma Óvoda.
Napjainkban is nagy változások előtt áll intézményünk , hiszen jelentős anyagi forráshoz jutottunk, így teljes felújításra és átalakításra van lehetőségünk.


Hírek, aktualitások
Köszönjük
Szeretnénk megköszönni azoknak a Kedves Szülőknek a segítségét, akik részt vettek az óvoda udvarának szebbé tételében- levél mentesítésében.

Köszönet!
Szeretnénk megköszönni ,hogy támogatta óvodánkat adója 1%-val, melynek összege 186300 forint.

Adó 1%-a!!
Akik adójuk 1%-val támogatni szeretnék intézményünk Huncutka Alapítványát azok a következő adószámra tehetik meg:

18712438-1-13        Támogatásukat köszönjük!

 

WEB: