Óvodapedagógust keresünk!

Álláspályázat
Óvodapedagógus

A Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde
pályázatot hirdet a Közalkalmazotti jogviszony (kjt.) keretében
óvodapedagógusi munkakör/ feladatkör betöltésére .


A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 09.30
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete: Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra),
Munkavégzés helye: 2735 Dánszentmiklós Nyárfa út 1/1
Próbaidő időtartama: 3 hónap

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
• Óvodapedagógusi diploma

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
• fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08. 14.
A pályázat elbírálásának módja: Személyes beszélgetés
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Dánszentmiklós Honlapja, Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde honlapja
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.21.
Jelentkezés:
• Személyesen : Murárik Árpádné óvodavezetőnél
2735 Dánszentmiklós Nyárfa út 1/1,
• Telefonon: Murárik Árpádné óvodavezetőnél 06/707741963 v.
06/53 374-016
Emailben: mosolygoalma4@freemail.hu