Csoportok

Cseppecske csoport

Óvodapedagógusok: Murárik Árpádné; Prumek Izabella.

Dajka: Magyar Melinda

CSOPORTPROFIL

A 2019-2020-as nevelési évet 20 kisgyermek kezdte meg. 12 kisfiú és 8 kislány.   Kettő kisgyermek volt bölcsődés. 6 új kisgyermek érkezett. Egy kislány majd csak október 20-án kezdi az óvodát Korcsoport szerint heterogén csoport vagyunk,  megosztás: 2,5-  3- éves gyermekek száma 8 fő, 6-7 évesek pedig 12 fő.

Az újonnan érkező gyerekeket a nevelési év megkezdése előtt előre egyeztetett időpontban meglátogattuk otthonukban. A családok  átlagos körülmények között élnek. A gyerekek tisztán, gondozottan járnak, jártak óvodába. A szülők nagy részére jellemző a következetes, szeretetteljes, odafigyelő nevelési módszer.

Minden kisgyermek bátran és bizalommal fordul az óvodában dolgozó valamennyi felnőtthöz.

A szülői értekezlet látogatottsága megfelelő, fogadóórára, előre egyeztetett időpontban, azonban mindenki eljön. A szülők egymás között tartják a kapcsolatot (facebook csoport), így egymást mindig tájékoztatják. A kéréseket, feladatokat segítenek megoldani, azonban az előző nevelési évben a gyerekek számára a gyűjtő munkákban kevesen vettek részt.

A csoportban  hátrányos helyzetű kisgyermek nincs.

4 kisgyermeket ebéd után hazavisznek .Gondozási teendőkben a nagycsoportosok önállóak, a kicsik sok segítséget igényelnek. Igényükké vált az alapos kézmosás, a mindennapos fogmosás, étkezések közben a szalvéta használatára gyakran fel kell hívni a figyelmet.. Az önkiszolgáló étkezést a kicsik gyakorolják, a nagyok pedig már naposi feladatokat magabiztosan ellátják.

Étkezések közben sokszor kell figyelmeztetni őket a halk beszédre, A kiscsoportosok között néhányan még csúnyán étkeznek. Fontos feladatunk az egészséges táplálkozás alakítása, fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjenek új ízekkel, megkóstolják az ételeket.

Összetartó, jó kedélyű közösség, szeretik egymást, a hiányzó kisgyermeket  keresik. A csoport nagy része  motiválható bármilyen tevékenységre. A kisgyermekek szívesen kapcsolódnak be, vesznek részt a közös tevékenységekbe, de van olyan kisgyermek, aki inkább játszik és onnan figyeli az eseményeket.

Rugalmas napirend és heti rend biztosítja a játék és egyéb tevékenységek idejét. A szokás és szabályrendszer kialakítása folyamatos, főként a kiscsoportosok miatt. A csoportszoba kialakítása az egyes játszóhelyekkel (tematikus sarkok) segítette az értelmes, elmélyült játékot.

A fiúk legtöbbször a szőnyegen, építenek várat, vasutat, autópályát. A lányok sok esetben a babakonyhában játszanak, néhány kisfiú itt is szeret tevékenykedni. A rajzos asztalnál szívesen alkotnak, érdeklődnek az új „technikák” iránt. Szerepjátékot szívesen játszanak, ebbe a kisebb társaikat is bevonják.. A legtöbb kisgyermek szívesen vállal szerepeket.. Szívesen puzzleznak, memóriáznak,  kirakóznak, a nagyobbak megpróbálkoztak már a LOGICO-vak, és a Képes lottóval is (folyamatos figyelmet igényel). Elfogadják egymást, nem közösítenek ki senkit, szívesen játszanak közösen. Konfliktushelyzet többször adódik a nap folyamán , aminek megoldásában segítséget igényelnek. 2-3 kisfiú szeret verekedni, így oldani meg a problémát.

Baráti kapcsolatok is kialakultak a csoportban, ezek azonban nem stabilak, gyakran változnak.

 Sokat mesélnek otthoni élményeikről, a szülőkkel együtt töltött időről.

A gyermekeknek igényükké vált a mindennapos mesélés,3-4 mese kedvencükké vált, ezeket a meséket gyakran kérték, szívesen hallgatják újra . Egy-egy mesét dramatizáltunk is, ezekben mindenki szívesen részt vett. Szeretik az anyanyelvi játékokat.

Naponta biztosítunk lehetőséget a spontán mozgásfejlesztésre az udvari játékokon, hintákon, csúszdákon illetve a mindennapos mozgás keretein belül. Hetente egy alkalommal az óvoda tornatermében mozgunk, ezzel is fejlődik motoros képességük. Megismerkedtek a tornaeszközökkel, amit egyre bátrabban használnak. Rossz idő esetén azonban minden alkalommal igénybe vettük a tornaszoba nyújtotta lehetőségeket. Hetente használtuk a szószobát, ahol nagyon szeretnek játszani. ( verselni, anyanyelvi játékokat is játszunk itt.)

Környezetük megismerése folyamatosan zajlik a séták alkalmával, rendszeresen megfigyeléseket végzünk az óvoda udvarán, figyeljük a virágok növekedését, a bokrok, fák változásait. Fő feladatunk továbbra is a természet védelme, a természet szeretete. A természet változásainak megfigyelésére sok-sok lehetőség van az óvoda tágas parkjában. Gyakran nézték az ablakokon át is, amint a mókusok ugrándoznak, táplálkoznak.

A kisgyermekek általában reggel 7.30-tól -délután 16 óráig tartózkodnak az óvodában.

Cica csoport

Óvodapedagógusok: Pappné Bartos Mária; Horváthné Farkas Ágnes.

Dajka: Vrabeczné Cseresznye Piroska

CSOPORTPROFIL

A csoport létszáma 23 fő 12 kislány és 11 kisfiú. 5 kisgyermek bölcsődébe is járt. A csoport kor szerinti összetétele 8 kiscsoportos,7 középsős és 8 nagycsoportos. Négy kisgyermeket vett rész szakértői vizsgálaton. A vizsgálat eredményei megtekinthetők a napló 15. oldalán. Mindenki igényelte az óvodai étkezést, egy kisgyermek laktóz érzékeny. A gyermekek családi háttere különböző eltéréseket mutat. Ez a különbség szinte minden téren megfigyelhető: anyagi- életkörülmények, iskolázottság, fiatal és idősebb szülő, nagyon elfoglalt dolgozó szülő és munkanélküli szülő, egyedülálló szülő. Községünkben kevés a munkalehetőség, ez főleg az állandó munkahelyre gondolva. A közeli városokban van lehetőség elhelyezkedni, de nem mindenkinek van erre lehetősége, mert problémát okoz a közlekedés. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy minden kisgyermeknél az óvodai élet megkezdése előtt, mindenkit meglátogassunk a megszokott családi környezetében. Az itt szerzett tapasztalatokra a későbbiekben építeni tudunk. Ezzel kezdetét is vette a családokkal való együttműködés. Az első óvodai évben a legfontosabb, hogy csoport gyermekei szépen folyamatosan sajátítsák el az óvodai élet szokásait. Ez az időszak mindenkinek más és más volt. A csoportban a következő a személyi feltétel: 2 óvodapedagógus, 1 dajka, szükség esetén 1 pedagógiai asszisztens.

Az új gyermekek a beszoktatása az óvodába szinte zökkenőmentes volt, mert a családokkal jól sikerült az együttműködés. 4 új kiscsoportos korú kisgyermek érkezik a csoportunkba. A szülők a beszoktatással kapcsolatos kéréseinkre nagyon figyeltek és be is tartották azokat. A szülők arra is figyelnek, hogy a lehetőségekhez mérten rendszeresen hozzák a gyerekeket az óvodába. A hiányzások igazolására odafigyelnek. A mindennapos kezdeményezéseken szívesen vesznek részt. A vegyes csoportösszetétel miatt fokozott odafigyelést igényel a tevékenységek megszervezése, megtartása. A szokásalakítás részeként még nagyobb hangsúlyt fektetünk az egymásnak való segítségnyújtásra. Játékidőben többször előfordul konfliktus főleg a fiúk körében. Minden tevékenységi terület érdekli a gyerekeket. A kapcsolatok jól alakulnak mind gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt között is. Játékidőben már vannak 2-3 fős játszócsoportok azokból a gyerekekből, akik már a tavalyi nevelési évben is jártak óvodába. A fiúk legtöbbször a szőnyegen játszanak (építések, vonatozás) A lányok általában a babaszobában és a babakonyhában játszanak, de van olyan kisfiú, aki szívesen csatlakozik hozzájuk.Kedvelik a különböző vizuális technikákat az ilyen kezdeményezéseken mindenki részt vesz. A meséket meghallgatják, de ha valamilyen eszköz is kapcsolva van a meséléshez nagyobb érdeklődéssel figyelik. Kedvelik a kirakókat, kártyajátékot, társasjátékot. Az életkori sajátosságokon kívül sok figyelmet kell fordítani az egyéni sajátosságokra PL: beszédfogyatékos gyerekek. Így a kommunikáció az egyik fejlesztendő terület, amelynek fejlesztésére minden adódó alkalmat megragadunk a betervezett tevékenységek mellett. A csoportban van megkésett beszédfejlődésű gyermek. Velük még differenciáltabban, egyéni segítségnyújtással foglalkozunk. A beszédfegyelem alakítására nagy figyelmet fordítunk. Az óvodások egy része önállóan másik része figyelmük felhívása mellett segítik a kisebbeket.  Arra tudnak figyelni, ami őket érdekli. Emlékezetük még rövidtávú, de a számukra élményt jelentő hatásokra emlékeznek. A gondozási feladatok, szokások elsajátításához még néhány területén gyakorlás szükséges ahhoz, hogy a gyermekek önállóak legyenek. Állandó biztatásra segítségre van szükségük. Bátran kérnek segítséget. Az étkezések alakalmával az eszközök elvételénél már keveset kell segíteni, de a kulturált étkezési szokásokkal még ismerkedni kell. Célunk, hogy a beszoktatástól kezdődően összetartó kis közösségé kovácsolódjunk, törekedve arra, hogy a közösségben minden kisgyermek megtalálja a helyét s örömmel lépje át reggelente az óvoda kapuját. Mindennapjainkban helyet kap a mese, a vers, ének, kézimunkálás és mozgás, s mindemellett a legfontosabb a közös játék. Színes, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal, a hagyományok őrzésével, a környezettudatos magatartás fontosságának megéreztetésével igyekszünk gyermekeink óvodás éveit tartalmassá, maradandó emlékekkel gazdaggá tenni.

Maci csoport

Óvodapedagógusok: Gulyás Jánosné; Ipacsné Gyenes Klára

Dajka: Bakóné Csereklei Beatrix

CSOPORTPROFIL

A Maci csoportba 20 kisgyermek jár. A nemek aránya: 14 kisfiú, 6 kislány. Ebből 1 gyermek mini csoportos, 6 gyermek kiscsoportos, 4 gyermek középső, 9 gyermek nagycsoportos korú. A nagycsoportos korú gyermekek mind tanköteles korúak, közülük előreláthatólag 8 gyermek kezdi el jövőre iskolai tanulmányait.

Bölcsődébe 2 gyermek járt, otthonából érkezett 3 kiscsoportos korú gyermek.

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma 4, ebből 2 fő sajátos nevelési igényű, 2 gyermek BTMN-s (tanulási nehézséggel veszélyeztetett) .

A BTMN-s gyermekek általános fejlesztést kapnak heti 2 órában:1 órát gyógypedagógus, 1 órát fejlesztőpedagógus foglalkozik velük.

 Logopédiai foglalkozásra jár 4 kisgyermek.

A tehetséggondozás több területen is megvalósul: gyermektánc, zeneovi, Bozsik foci. Ezeken a foglalkozásokon a csoportból 8 gyermek vesz részt.

A gyermekek családi háttere különböző: a tehetős családok száma 2; szegény, nehéz körülmények között élő családok száma 1. A csoportban három hátrányos helyzetű gyermek van.

Gyakori probléma a kettős nevelés. A szokások és szabályok betartatása is nehézséget okoz a szülőknek, tartanak a gyermek reakciójától, feladják a kitűzött nevelési célokat, illetve sokszor nem is alakítja ki a család azokat, ezek a körülmények nagyban nehezítik a szokások, szabályok elfogadását, beépülését.

A családok általában részt vesznek a község, illetve az óvoda által rendezett rendezvényeken, környékbeli falvak összejövetelein (ahol a rokonok élnek). Ezekről az élményekről a gyerekek mindig szívesen mesélnek. Azonban például nagyobb nyaralásra nem sokan jutottak el.

Az új kiscsoportosok mind otthonról érkeztek, az óvoda életük második szocializációs tere. Elfogadni, hogy várakozni kell; ha elkérjük a játékot, akkor sem biztos, hogy hamar megkapjuk; bizony van olyan dolog, amit együtt csinálunk, egymáshoz alkalmazkodnunk kell.. Ezek mind előttük-előttünk álló feladatok. Fokozatosan, rugalmasan ismertetjük meg őket az óvodai élettel, találkoztak már velünk Ovinyitogatón, családlátogatáson, megkönnyítve nekik ezzel az elválást-leválást.

A középsős és nagycsoportos korú gyermekekről elmondható, hogy a gondozási területeken önállóak, vagy csak kis segítséget igényelnek. A ruházatuk rendben tartása, helyére rakása, ami nehézkesen megy. Nem pazarolják a vizet a mosdóban, nem kell őket visszaküldeni kezet mosni. Ügyesen egymást figyelmeztetik, ha nem tiszta társuk arca, a lányok felszólítás nélkül ébredéskor fésülködnek. Kisebb megbetegedések szoktak előfordulni a csoportban, a nátha terjedésének megelőzésére ügyesen megtanulták, hogy a könyökhajlatukba tüsszentenek, köhögnek, felszólítás nélkül használják a zsebkendőt. Általában jó problémamegoldók.

Játéktevékenységükre jellemző, hogy szeretnek együtt játszani, általában befogadják egymást játékukba, illetve igyekeznek kompromisszumokat kötni. A játék közben kialakuló játszópárok váltakozóak.

A kiscsoportosokra az egyedül, illetve egymás melletti játékjellemző, igénylik a felnőtt részvételét.

A folyamatos napirend nagyban segíti az elmélyült játék kialakulását. A fiúk főleg a konstruáló játékokat választják a szőnyegen illetve asztalnál is. A lányok kitartóan játszanak babaszobai játékokat, szívesen fogadnak játékötleteket, nagy kedvenc a fodrászos, állatkozmetikus, orvosos játék. Kitörő örömmel szokták fogadni az új szerepjáték eszközöket. Nagy kedvencük a puzzle, a LEGO,Duplo, Logico-val is szívesen játszanak. Összetettebb társasjátékoknál igénylik a felnőtt jelenlétét.

A baráti kapcsolatok általában korcsoportokon belül kötődnek, de van olyan kisgyermek, aki rendre nála kisebbekkel barátkozik. A gyermekek nyitottak egymás és a felnőttek felé is.

 A középső és nagycsoportosoknál elmondható, hogy figyelmesek, segítőkészek, elfogadóak a kisebbekkel szemben, együtt érzőek. Önfegyelmük alakulóban van, agresszió elvétve fordul elő, konfliktusaikat az esetek egy részében képesek megoldani.

 Feladataikat igyekeznek jól megoldani, szívesen segítenek a felnőtteknek. Elfogadják másképp viselkedő társukat, a régi tagok tudják jól, milyen a másik. Jelzik, ha valaki hiányzik, kifejezik sajnálatukat.

Elfogadóak vagyunk a nehezebben fejlődő gyermekekkel, mindenkit az aktuális állapotához mért fejlődés alapján bíztatjuk, dicsérjük. Ez mindenkinél más, és ezt ők is nagyon jól alkalmazzák.

 Motiválhatók, a legtöbben szívesen kapcsolódnak be a kezdeményezésekbe, a kiscsoportosok nagy része még inkább szemlélődő. Nagyon szeretnek táncolni, jókedvűen énekelni. Szeretik a vizuális tevékenységeket. Napi rendszerességgel használják az ollót, ragasztót, festenek, gyurmáznak. Kedveljük a kollektív munkát, nagyon büszkék a közös alkotásokra. Szívesen beszélnek, beszélgetnek, az udvariassági formulákat a középső és nagycsoportosok általában ügyesen használják. Értik a metakommunikációs jelzéseket, sokszor elég csak egy pillantás. Nagyon kedvelik az anyanyelvi játékokat, egyre figyelmesebbek mesehallgatáskor, kifejezetten igénylik közben a szemkontaktust. Nagy kedvenceik természetesen a mozgással kísért versek, mondókák. A környezet szeretetére nevelésbe fektetett munkánk látszik a gyermekek viselkedésén a természetben. Szelídek a növényekkel, állatokkal.

A csoport játékfelszereltsége megfelel a heterogén csoport elvárásainak, sokszor készítünk saját kézzel is játékokat, képességfejlesztő eszközöket. Esztétikus, kellemes, barátságos környezetet alakítottunk ki a csoportban. A nagymozgások fejlesztéséhez is minden eszköz a rendelkezésünkre áll, sportlétrát, karikákat, gördeszkát, nagy gimnasztikai labdát is használunk a csoportszobában. Kihasználjuk az udvar adta lehetőségeket, mind a környezeti nevelés, mind a mozgásfejlesztés területén.

A szülői közösség összetartó, a szülői értekezleteken meg tudjuk beszélni a felmerülő kérdéseket. Aktívan segítenek a gyűjtőmunkában, részt vesznek az óvodai rendezvényeken (pl. „Tökjó hét”, Adventi délután). A szülők tájékoztatása fogadó órákon, szülői értekezleteken zajlik. A közösségi felületen is van egy csoport, ahol megosztjuk a szülőkkel a fontos információkat. Sokat sétálunk, kirándulunk a közelbe, a külön busszal való közlekedés drágulása miatt nehezebben hagyjuk el a községet, igyekszünk elhozni az óvodába a zenés műsorokat.

Süni csoport

Óvodapedagógus: Ledniczki Sándorné

Pedagógiai asszisztens: Vargáné Biró Katalin

Dajka: Rigó Éva

CSOPORTPROFIL

A 2019-2020-as nevelési évet 21 kisgyermek kezdte meg a Süni csoportban. 10 kisfiú és 11 kislány. Korcsoport szerinti megosztás: kiscsoportos 5 kisgyermek, középsős 7 gyermek, nagycsoportos kisgyermek 9 fő.

SNI 1 kislány,  BTMN-es 5 fő, 1 kisgyermeknek vizsgálati időpontra várunk

A szülők nagy részére jellemző a következetes, szeretetteljes, odafigyelő nevelési módszer.

1 kislányt nevelőszülők nevelnek.

Minden kisgyermek bátran és bizalommal fordul az óvodában dolgozó valamennyi felnőtthöz.

A szülői értekezlet látogatottsága megfelelő, fogadó órára, előre egyeztetett időpontban, mindenki eljön.

Az étkezésért senki sem fizet, mindenki ingyenesen étkezik.

Gondozási teendőkben egyre több kisgyermek önálló. Igényükké vált a kézmosás,( de ez nem minden esetben alapos)  a mindennapos fogmosás, A legkisebbek közül azonban előfordul, hogy többször kell figyelmeztetni a WC használat utáni kézmosásra, és hogy a mosdóból csak felöltözve jövünk ki.. Az önkiszolgáló étkezést a gyermekek jól alkalmazzák, a középső és nagycsoportosok ügyesen naposkodnak. Szívesen segítenek kisebb társaiknak is a folyamatos reggelizés közben, de a nap bármely szakában. A legtöbbször a csendes, nyugodt étkezés a jellemző, a legkisebbek között több olyan kisgyermek is van, aki nehezen üli végig. Előfordul,  hogy néhány kisgyermek  csúnyán eszik.

Öltözködéskor kötésnél, zipzár felhúzásánál igényelnek segítséget a nagyobbak. Kicsik is ügyesen próbálkoznak, de a legtöbb esetben segítséget igényelnek.

Összetartó, jó kedélyű közösség, szeretik egymást, a hiányzó kisgyermeket azonnal keresik.. A csoport nagy része jól motiválható. A kisgyermekek szívesen kapcsolódnak be, vesznek részt a közös tevékenységekbe. Kisebb társaiknál nem minden esetben alakult még ki az igény a csendes mesehallgatásra. (lehet érezni, hogy kinek mesélnek otthon) Rugalmas napirend és heti rend biztosítja a játék és egyéb tevékenységek idejét. A szokás és szabályrendszert a nagyobbak jól alkalmazzák, kicsiknek gondot okoz ennek betartása. A csoportszoba kialakítása az egyes játszóhelyekkel (tematikus sarkok) segíti az értelmes, elmélyült játékot

A lányok sok esetben, a babakonyhában.  A kisfiúk inkább legtöbbször a szőnyegen, építenek várat, vasutat, autópályát. A nagyobb kisgyermekek szívesen puzzleznak, kirakóznak, LOGICO-znak, szeretnek a Képes lottóval játszani. Elfogadják egymást, nem közösítenek ki senkit, szívesen játszanak közösen. Konfliktushelyzetek többször adódnak, előfordul, hogy be kell avatkozni.( ki kinek a barátja, játék ) Sok az ötörvényű erős akaratú kisgyermek.

 A csoport kedvelt időtöltése az anyanyelvi játékok játszása.

Naponta biztosítunk lehetőséget a spontán mozgásfejlesztésre az udvari játékokon, hintákon, csúszdákon illetve a mindennapos mozgáson. Hetente egy alkalommal az óvoda tornatermében mozgunk, ezzel is fejlődik motoros képességük. Megismerkednek a tornaeszközökkel, amit egyre bátrabban használnak.

Pillangó csoport (bölcsődei csoport)

Kisgyermeknevelők :Skolnikovics Andrásné; Zsigóné Kánya Nikoletta

Dajka: Sipekiné Menyhárt Ágnes

CSOPORTPROFIL

A bölcsődébe felvehető gyermekek maximális száma 7 fő.

A  2019/2020 gondozási évben  3 kisfiú és 4 kislány kezdte meg a mindennapjait a Pillangó csoportban. Ebből 3 gyermek már a tavalyi évben is bölcsődés volt.

Az adaptáció folyamatos és fokozatos. A beszoktatás ideje alatt megismerkednek a gyermekek a bölcsődei környezettel, társaikkal és az itt dolgozó felnőttekkel.

Megismerik a csoportban lévő szokásokat, szabályokat és a napirendet.

A bölcsődei nevelés leghatékonyabb eszköze a játék, mely segíti a gyermeket a megismerésben, elfogadásban. Elősegíti a testi, lelki, szociális fejlődésüket.

Elsajátítják a játékok funkcióit, rendeltetésszerű használatát.

Megtanulnak nem csak egymás mellett, hanem egymással is játszani.

A játékkészletünk részét képezik a:

 • konstruáló játékok
 • szerepjátékok eszközei
 • alkotójáték elemei
 • nagymozgásos játékok eszközei
 • babák
 • könyvek
 • fejlesztő eszközök
 • hangszerek
 • bábok
 • autók
 • építőkockák…..

A csoportba kialakításra került az úgynevezett „puha sarok”, ahol a gyerekeknek napközben lehetőségük van lepihenni, elbújni, egyedül lenni, ha éppen arra van igényük.

A bölcsődei élet mindennapjaiban nagy szerepet kap a mondókázás, verselés, mesélés, énekek, melyeket egy-egy játék is kísér.

A mozgás a bölcsődei lét elengedhetetlen részét képezi. Fontosnak tartjuk a mindennapi mozgást, új mozgásformák megismertetését.  Jó idő esetén kint az udvaron, külön erre elkerített bölcsődei rész teszi lehetővé ezeknek gyakorlását, hidegebb illetve téli idő esetén a tornaszoba és a fejlesztő játékaink adnak lehetőséget.