Csoportok

Csibe csoport

Óvodapedagógus:

Dajkák:

CSOPORTPROFIL

A Csibe csoportba 18 kisgyermek jár. A nemek aránya: 12 kisfiú, 6
kislány. Ebből 2 gyermek középső csoportos, 16 gyermek kiscsoportos.
Bölcsődébe 6 gyermek járt, otthonából érkezett 12 gyermek.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma 1, ebből 1 fő sajátos nevelési igényű.
A gyermekek családi háttere különböző. A csoportban 4 hátrányos helyzetű gyermek van.
Az otthonról érkezetteknek, az óvoda életük második szocializációs tere. Elfogadni, hogy várakozni kell; ha elkérjük a játékot, akkor sem biztos, hogy hamar megkapjuk; bizony van olyan dolog, amit együtt csinálunk, egymáshoz alkalmazkodnunk kell.. Ezek mind előttük-előttünk álló feladatok. Fokozatosan, rugalmasan ismertetjük meg őket az óvodai
élettel. A kiscsoportosokra az egyedül, illetve egymás melletti játékjellemző,
igénylik a felnőtt részvételét. A fiúk főleg a konstruáló játékokat választják a szőnyegen illetve asztalnál is. A lányok kitartóan játszanak babaszobai játékokat, szívesen
fogadnak játékötleteket, nagy kedvenc az orvosos játék, babafürdetés,
etetés, főzés. Nagy örömmel szokták fogadni az új szerepjáték eszközöket. Kedvencük a LEGO,Duplo, a fűzés,a logikai készlet,nagy és kicsi faépítő. A baráti kapcsolatok általában korcsoportokon belül kötődnek, a kötődések azonban felületesek és gyakran változnak. Van olyan kisgyermek, aki nála kisebbekkel barátkozik. A gyermekek általában
nyitottak egymás és a felnőttek felé is. Elfogadják másképp viselkedő társukat. Már jelzik, ha valaki hiányzik, kifejezik sajnálatukat. Sokszor hangoztatjuk a gyermekek teljes nevét,
szépen tanulgatják azokat. Elfogadóak vagyunk a nehezebben fejlődő gyermekekkel, minden gyermeket az aktuális állapotához mért fejlődés alapján bíztatjuk,
dicsérjük. Ez mindenkinél más. Motiválhatók, a legtöbben szívesen kapcsolódnak be a
kezdeményezésekbe. Nagyon szeretik az énekszót, kedvenceik természetesen a mozgással kísért versek, mondókák. Egész nap van valaki a gyurmaasztalnál. Egyre ügyesebben sodornak, gömbölyítenek. Általában szívesen beszélnek, az udvariassági formulákat felszólításra használják, tanulgatják azokat. Egyre figyelmesebbek mesehallgatáskor, kifejezetten igénylik közben a szemkontaktust. A csoport játékfelszereltsége megfelel a csoport összetételének, sokszor készítünk saját kézzel is játékokat, képességfejlesztő eszközöket. Esztétikus, kellemes, barátságos környezetet alakítottunk ki a csoportban. A nagymozgások fejlesztéséhez is minden eszköz a
rendelkezésünkre áll, használjuk is azokat csoportszobában. Kihasználjuk az udvar adta lehetőségeket, mind a környezeti nevelés, mind a mozgásfejlesztés területén. A sószobát is látogatjuk rendszeresen október hónaptól. A szülői közösség alakulóban van, a szülői értekezleteken meg tudjuk beszélni a felmerülő kérdéseket. Aktívan segítenek a gyűjtőmunkában. A szülők tájékoztatása igény szerinti fogadó órákon, szülői értekezleteken zajlik. A közösségi felületen is van egy csoport, ahol megosztjuk a
szülőkkel a fontos információkat.

Cica csoport

Óvodapedagógus:

Pedagógiai asszisztens:

Dajkák:

CSOPORTPROFIL

A csoport létszáma 22 fő 13 kislány és 9 kisfiú. 2 kisgyermek bölcsődébe is járt. A csoport
kor szerinti összetétele 5 kiscsoportos,4 középsős és 13 kiscsoportos. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy minden kisgyermeknél az óvodai élet megkezdése előtt, mindenkit meglátogassuk a gyermekeket a megszokott családi környezetében. Az itt szerzett tapasztalatokra a későbbiekben építeni tudunk. Ezzel kezdetét is vette a családokkal való együttműködés. A kialakult vírushelyzet miatt az idén nem mentünk családlátogatásra. Az első óvodai évben a legfontosabb, hogy csoport gyermekei szépen folyamatosan sajátítsák el az óvodai élet szokásait. A csoportban a következő a személyi feltétel: 1 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens,1 dajka. Az új gyermek a beszoktatása az óvodába szinte zökkenőmentes volt, mert a családokkal jól sikerült az együttműködés.1 új kiscsoportos korú kisgyermek érkezik a csoportunkba. A szülők a beszoktatással kapcsolatos kéréseinkre nagyon figyeltek és be is tartották azokat. A szülők arra is figyelnek, hogy a lehetőségekhez mérten rendszeresen hozzák a gyerekeket az óvodába. A hiányzások igazolására odafigyelnek. Bár a kialakult vírushelyzet miatt nagyon nehéz az igazolásokat, betegségeket megbeszélni a szülőkkel. A mindennapos kezdeményezéseken szívesen vesznek részt. A vegyes csoportösszetétel miatt fokozott odafigyelést igényel a tevékenységek megszervezése, megtartása. A szokásalakítás részeként még nagyobb hangsúlyt fektetünk az egymásnak való segítségnyújtásra. Játékidőben többször előfordul konfliktus főleg a fiúk körében. Sajnos sokszor előfordul, hogy bántják egymást fizikálisan. Minden tevékenységi terület érdekli a gyerekeket. A kapcsolatok jól alakulnak mind gyermek-gyermek, gyermek- felnőtt között is. Játékidőben már vannak 2-3 fős játszócsoportok azokból a gyerekekből, akik már a tavalyi nevelési évben is jártak óvodába. A fiúk legtöbbször a szőnyegen játszanak (építések, vonatozás) A lányok általában a babaszobában és a babakonyhában játszanak, de van olyan kisfiú, aki szívesen csatlakozik hozzájuk. Kedvelik a különböző vizuális technikákat az ilyen kezdeményezéseken mindenki részt vesz. A meséket meghallgatják, de ha valamilyen eszköz is kapcsolva van a meséléshez nagyobb érdeklődéssel figyelik ezen igényüket időnként szóvá is teszik. Kedvelik a kirakókat, kártyajátékot, társasjátékot. Az életkori sajátosságokon kívül sok figyelmet kell fordítani az egyéni sajátosságokra. Így a kommunikáció az egyik fejlesztendő terület, a másik az irányított figyelem, amelynek fejlesztésére minden adódó alkalmat megragadunk a betervezett tevékenységek mellett. A csoportban van megkésett beszédfejlődésű gyermek. Velük még differenciáltabban, egyéni segítségnyújtással foglalkozunk. A beszédfegyelem alakítására nagy figyelmet fordítunk. Az óvodások egy része önállóan másik része figyelmük felhívása mellett segítik a kisebbeket. Arra tudnak figyelni, ami őket érdekli. Emlékezetük még rövidtávú, de a számukra élményt jelentő hatásokra emlékeznek. A gondozási feladatok, szokások elsajátításához még néhány területén gyakorlás szükséges ahhoz, hogy a gyermekek önállók legyenek. Állandó biztatásra-segítségre van szükségük. Bátran kérnek segítséget. Az étkezések alakalmával az eszközök elvételénél már keveset kell segíteni, de a kulturált étkezési szokásokkal, higiéniai szabályokkal. még ismerkedni kell. Célunk, hogy a beszoktatástól kezdődően összetartó kis közösségé kovácsolódjunk, törekedve arra, hogy a közösségben minden kisgyermek megtalálja a helyét s örömmel lépje át reggelente az óvoda kapuját. Mindennapjainkban helyet kap a mese, a vers, ének, kézimunkálás és mozgás, s mindemellett a legfontosabb a közös játék. Színes, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal, a hagyományok őrzésével, a környezettudatos magatartás fontosságának megéreztetésével igyekszünk gyermekeink óvodás éveit tartalmassá, maradandó emlékekkel gazdaggá tenni.

Maci csoport

Óvodapedagógusok:

Dajka:

CSOPORTPROFIL

A Maci csoportba 19 kisgyermek jár. A nemek aránya: 13 kisfiú, 6 kislány. Ebből 2 gyermek
mini csoportos, 6 gyermek kiscsoportos, 5 gyermek középső, 5 gyermek nagycsoportos korú. A nagycsoportos korú gyermekek mind tanköteles korúak, közülük előreláthatólag 6 gyermek kezdi el jövőre iskolai tanulmányait. Bölcsődébe 2 gyermek járt, otthonából érkezett 5 kiscsoportos korú gyermek. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma 2, ebből 1 fő sajátos nevelési igényű, 1 gyermek BTMN-s (tanulási nehézséggel veszélyeztetett) A BTMN-s gyermek általános fejlesztést kap heti 2 órában:1 órát gyógypedagógus, 1 órát fejlesztőpedagógus foglalkozik vele. Logopédiai foglalkozásra jár 5 kisgyermek. A tehetséggondozás több területen is megvalósul: gyermektánc, zeneovi. Ezeken a foglalkozásokon a csoportból 5 gyermek vesz részt. A vírushelyzetre való tekintettel, egyenlőre csoportonként valósulnak meg ezek a foglalkozások!
A családok általában részt vesznek a község, illetve az óvoda által rendezett rendezvényeken, környékbeli falvak összejövetelein (ahol a rokonok élnek). Ezekről az élményekről a gyerekek mindig szívesen mesélnek. Az új kiscsoportosok /egy kisgyermeket kivéve/ otthonról érkeztek, az óvoda életük második szocializációs tere. Elfogadni, hogy várakozni kell; ha elkérjük a játékot, akkor sem biztos,
hogy hamar megkapjuk; bizony van olyan dolog, amit együtt csinálunk, egymáshoz
alkalmazkodnunk kell.. Ezek mind előttük-előttünk álló feladatok. A középsős és nagycsoportos korú gyermekekről elmondható, hogy a gondozási területeken önállóak, vagy csak kis segítséget igényelnek. A ruházatuk rendben tartása, helyére rakása, ami nehézkesen megy. Nem pazarolják a vizet a mosdóban, nem kell őket visszaküldeni kezet mosni. Ügyesen egymást figyelmeztetik, ha nem tiszta társuk arca, a lányok felszólítás nélkül ébredéskor fésülködnek. Kisebb megbetegedések szoktak előfordulni a csoportban, a nátha terjedésének megelőzésére ügyesen megtanulták, hogy a könyökhajlatukba tüsszentenek, köhögnek, felszólítás nélkül használják a zsebkendőt. Általában jó problémamegoldók. Játéktevékenységükre jellemző, hogy szeretnek együtt játszani, általában befogadják egymást játékukba, illetve igyekeznek kompromisszumokat kötni. A játék közben kialakuló játszópárok váltakozóak. A kiscsoportosokra az egyedül, illetve egymás melletti játékjellemző, igénylik a felnőtt részvételét.
A folyamatos napirend nagyban segíti az elmélyült játék kialakulását. A fiúk főleg a
konstruáló játékokat választják a szőnyegen illetve asztalnál is. A lányok kitartóan játszanak babaszobai játékokat, szívesen fogadnak játékötleteket, nagy kedvenc a fodrászos, állatkozmetikus, orvosos játék. Kitörő örömmel szokták fogadni az új szerepjáték eszközöket. Nagy kedvencük a puzzle, a LEGO,Duplo, Logico-val is szívesen játszanak. Összetettebb társasjátékoknál igénylik a felnőtt jelenlétét.
A baráti kapcsolatok általában korcsoportokon belül kötődnek, de van olyan kisgyermek, aki rendre nála kisebbekkel barátkozik. A gyermekek nyitottak egymás és a felnőttek felé is. A középső és nagycsoportosoknál elmondható, hogy figyelmesek, segítőkészek, elfogadóak a kisebbekkel szemben, együtt érzőek. Önfegyelmük alakulóban van, agresszió elvétve fordul elő, konfliktusaikat az esetek egy részében képesek megoldani.
Feladataikat igyekeznek jól megoldani, szívesen segítenek a felnőtteknek. Elfogadják
másképp viselkedő társukat, a régi tagok tudják jól, milyen a másik. Jelzik, ha valaki
hiányzik, kifejezik sajnálatukat. Elfogadóak vagyunk a nehezebben fejlődő gyermekekkel, mindenkit az aktuális állapotához mért fejlődés alapján bíztatjuk, dicsérjük. Ez mindenkinél más,és ezt ők is nagyon jól alkalmazzák. Motiválhatók, a legtöbben szívesen kapcsolódnak be a kezdeményezésekbe, a kiscsoportosok nagy része még inkább szemlélődő. Nagyon szeretnek táncolni, jókedvűen énekelni. Szeretik a vizuális tevékenységeket. Napi rendszerességgel használják az ollót, ragasztót, festenek, gyurmáznak. Kedveljük a kollektív munkát, nagyon büszkék a közös alkotásokra. Szívesen beszélnek, beszélgetnek, az udvariassági formulákat a középső és nagycsoportosok általában ügyesen használják. Értik a metakommunikációs jelzéseket, sokszor elég csak egy pillantás. Nagyon kedvelik az anyanyelvi játékokat, egyre figyelmesebbek mesehallgatáskor, kifejezetten igénylik közben a szemkontaktust. Nagy kedvenceik természetesen a mozgással kísért versek, mondókák. A környezet szeretetére nevelésbe fektetett munkánk látszik a gyermekek viselkedésén a természetben. Szelídek a növényekkel, állatokkal. A csoport játékfelszereltsége megfelel a heterogén csoport elvárásainak, sokszor készítünk saját kézzel is játékokat, képességfejlesztő eszközöket. Esztétikus, kellemes, barátságos környezetet alakítottunk ki a csoportban. A nagymozgások fejlesztéséhez is minden eszköz a rendelkezésünkre áll, sportlétrát, karikákat, gördeszkát, nagy gimnasztikai labdát is
használunk a csoportszobában. Kihasználjuk az udvar adta lehetőségeket, mind a környezeti nevelés, mind a mozgásfejlesztés területén.
A szülői közösség összetartó, a szülői értekezleteken meg tudjuk beszélni a felmerülő
kérdéseket. Aktívan segítenek a gyűjtőmunkában, részt vesznek az óvodai rendezvényeken (pl. „Tökjó hét”, Adventi délután). A szülők tájékoztatása fogadó órákon, szülői értekezleteken zajlik. A közösségi felületen is van egy csoport, ahol megosztjuk a szülőkkel a fontos információkat. Sokat sétálunk, kirándulunk a közelbe, a külön busszal való közlekedés drágulása miatt nehezebben hagyjuk el a községet, igyekszünk elhozni az óvodába a zenés műsorokat./Ezeket a műsorokat a vírushelyzetre való tekintettel az udvaron tartjuk meg/

Süni csoport

CSOPORTPROFIL

A 2020-2021-es nevelési évet 21 kisgyermek kezdte meg a Süni csoportban. 12 kisfiú és 9 kislány. Korcsoport szerinti megosztás: kiscsoportos 4 kisgyermek, középsős 10 gyermek, nagycsoportos kisgyermek 7 fő.
Novemberben egy kisgyermek átkerült másik csoportba így 20 főre változott a létszám.
Két csoport összeolvadásából alakult ki a mostani csoport, 7 kisgyermek a Cseppecske csoportból került át a 13 fős Süni csoportba és egy nagycsoportos korú kisfiú jött másik óvodából. Ő hamar beilleszkedett, megtalálta a helyét a csoportba, lettek barátai.
A nagycsoportosok közül 5 kisgyermek kezdi meg szeptemberben az első osztályt.
A gyerekek átlagos anyagi körülmények között nevelkednek, nincs peremhelyzetben lévő család.
A családokra jellemző a szeretetteljes gondoskodó, következetes nevelési attitűd.
A gyerekek hamar elfogadták a csoportban történt személyi változásokat, bizalommal kértek segítséget a csoportban dolgozó felnőttektől.
A járványhelyzet miatt a szülőkkel a kapcsolatot zárt facebook csoporton keresztül tartjuk, természetesen bármi probléma adódik telefonon és személyesen is kereshetnek minket a megfelelő járványügyi szabályok betartása mellett.
Az őszi időszakban tartottunk szülői értekezletet ahol sokan részt vettek.
Az étkezésért senki sem fizet, 6 kisgyermek ebéd után haza megy a többiek fél 4 után.
Az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás részeként visszavezettük a gyümölcs és zöldségnapokat. Ennek lehetséges megvalósítása a szülők bevonásával történt.
Gondozási feladatokban a csoport nagy része önálló, kevés segítséget igényelnek, a nagyobbak szívesen segítenek kisebb társaiknak. Ez jobban testvéreknél figyelhető meg. csoportban kettő testvérpár jár.
A wc használat önállóan megy, kézmosásnál azonban gyakran kell figyelmeztetni őket az alaposságra, és arra, hogy a mértéktelen szappan használattól nem lesz tisztább a kezük.
A nagyobbak szívesen vállalják a naposi feladatokat, a kisebbeknél még időnként figyelmeztetés szükséges az önkiszolgálásnál, de ott is inkább az elpakolást felejtik el.
( a járványhelyzet miatt jelenleg önkiszolgálás történik, nincsenek naposok)
A reggelinél a barátok együtt mennek és ha szükséges segítenek egymásnak.
Vannak akiket többször kell biztatni, hogy üljön le reggelizni.
Az étkezések idejét végig ülik, azonban a halk, csendes beszédre előfordul, hogy figyelmeztetni kell őket. Már szépen étkeznek, ügyesen használják a kanalat, villát, szalvéta használatra még fel kell hívni figyelmüket.
A csoport kisgyermekei szeretik egymást, könnyen elfogadta egymást a két csoport. Ismerik egymás nevét, jelét és a csoportban dolgozó felnőtteket is. A csoportban lévő gyerekek érdeklődőek, motiválhatóak, szívesen vesznek részt a kezdeményezésekben, fejlettségüknek megfelelő ideig.
Rugalmas napirend és heti rend biztosítja a gyerekek nyugodt kiegyensúlyozott fejlődését, megfelelő időt biztosítunk a szabad játékra és szabad levegőn való tartózkodásra, a megfelelő mozgásigény kielégítésére.
A szokás és szabályrendszert a nagyobbak igyekeznek betartani. A csoportszobában igyekeztünk tematikus sarkokat kialakítani, ezzel is biztosítva minden kisgyermek zavartalan tevékenykedését.
A kislányok szeretnek a babakonyhában szorgoskodni, otthonról hozott szerepeket eljátszani. A kisfiúk inkább a szőnyegen építenek. Játék közben előfordulnak konfliktusok, amit egy-két kisgyermek testi erejével igyekszik megoldani, ilyenkor igyekszünk kompromisszumos, békés megoldásra terelni a gyerekeket.
Szívesen játszanak társaikkal, senkit sem közösítenek ki. Kedvelik a kirakós játékokat, társasjátékokat, figyelemfejlesztő játékokat, nagyon szeretnek bábozni.

Pillangó csoport (bölcsődei csoport)

Kisgyermeknevelők :

Dajka:

CSOPORTPROFIL

A bölcsődébe felvehető gyermekek maximális száma 7 fő.
A 2020/2021 gondozási évben 4 kisfiú és 3 kislány kezdte meg a mindennapjait a Pillangó
csoportban. Ebből 2 gyermek már a tavalyi évben is bölcsődés volt.
Az adaptáció szülővel történő és fokozatos volt. A beszoktatás ideje alatt megismerkednek a gyermekek a bölcsődei környezettel, társaikkal és az itt dolgozó felnőttekkel.
Megismerik a csoportban lévő szokásokat, szabályokat és a napirendet.
A bölcsődei nevelés leghatékonyabb eszköze a játék, mely segíti a gyermeket a megismerésben, elfogadásban. Elősegíti a testi, lelki, szociális fejlődésüket.
Elsajátítják a játékok funkcióit, rendeltetésszerű használatát.
Megtanulnak nem csak egymás mellett, hanem egymással is játszani.
A játékkészletünk részét képezik a:

konstruáló játékok

szerepjátékok eszközei

alkotójáték elemei

nagymozgásos játékok eszközei

babák

könyvek

fejlesztő eszközök

hangszerek

bábok

autók

építőkockák…..
A csoportba kialakításra került az úgynevezett „puha sarok”, ahol a gyerekeknek napközben lehetőségük van lepihenni, elbújni, egyedül lenni, ha éppen arra van igényük.
A bölcsődei élet mindennapjaiban nagy szerepet kap a mondókázás, verselés, mesélés, énekek, melyeket egy-egy játék is kísér. A mozgás a bölcsődei lét elengedhetetlen részét képezi. Fontosnak tartjuk a mindennapi mozgást, új mozgásformák megismertetését. Jó idő esetén kint az udvaron, külön erre elkerített bölcsődei rész teszi lehetővé ezeknek gyakorlását, hidegebb illetve téli idő esetén a tornaszoba és a fejlesztő játékaink adnak lehetőséget.