Dolgozóink

Dolgozóink

Az óvodát 2004-től  Sziklásiné  Magyar Mónika vezeti. Minden óvónő és dajka a törvényben előírt szakmai végzettséggel rendelkezik.

Meggyőződésünk

Óvodánk minden dolgozója meggyőződéssel vállalja, hogy a nyugodt , szeretetteljes, derűs környezetben felnövő gyerekekből lesznek kiegyensúlyozott aktív és sikeres felnőttek. Az óvoda a megfelelő légkört a dolgozók legteljesebb odafigyelésével, szeretetével, szaktudásával a csoportszobák otthonos, meleg és átlátható berendezéseivel, játékos és örömteli hangulat kialakításával valósítja meg.